DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültür Turizmi KON   374 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Diğdem ESKİYÖRÜK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİĞDEM ESKİYÖRÜK1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.SILA KARACAOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür Turizmi kapsamındaki turizm çeşitleri hakkında bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Prehistorik turizm, arkeolojik turizm, tarihsel turizm, askeri turizm ve inanç turizmi kavramları, Türkiyenin kültür turizm kaynakları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Prehistorik Turizm kavramını açıklar
2) Arkeolojik Turizm kavramını açıklar
3) Tarihsel Turizm kavramını ifade eder
4) Askeri Turizm kavramını tanır
5) İnanç Turizm kavramını açıklar
6) Türkiye'nin kültür turizmi kaynaklarını tanır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Prehistorik Turizm tanım ve kapsamı, mekansal izleri ve kanıtları Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Prehistorik Turizm, kültürel izler, mekansal planlama Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Arkeolojik Turizm tanım ve kapsamı, uygulamalar ve olanaklar Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Arkeolojik Turizm, müzelerde arkeolojik turizm, mekansal sorunlar Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Arkeolojik Turizm, antik sitlerde mekansal sorunlar, mekansal etkiler Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Tarihsel turizm tanım ve kapsamı, mekansal düzenlemeler Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Tarihsel Turizm, anıtsal tek yapılar ve turizm Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 Ara sınav Ders notları ve diğer kaynaklar
9 Tarihsel turizm, mekansal düzenleme, tarihsel turizmin sorunları Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Askeri Turizm tanım ve kapsamı, mekansal düzenlemeler Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Türkiye Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Türkiye Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 İnanç turizmi tanım ve kapsamı, Türkiye Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 İnançla ilgili ilk yapılar, kiliseler ve inanç turizmi, manastırlar ve inanç turizmi Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 İslam dini yapıları ve inanç turizmi, İnanç turizmi uygulamaları Anlatım, tartışma, soru-cevap
16-17 Final Haftası Ders notları ve diğer kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar