DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Mutfaklar KON   378 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya Berkay KARACA
Dersi Verenler
Prof. Dr.OYA BERKAY KARACA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste uluslararası mutfak kültürleri, gelenekleri ile bu mutfak kültürlerine ait menülerde yer alan yiyecekler, spesifik özellikleri, pişirme teknikleri ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi ve kültür-yemek ilişkisini analiz edebilmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Uluslararası mutfakların (Avrupa, Amerika, Avustralya, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu, Orta Asya mutfakları) genel yapısı, tarihsel gelişimleri, kullanılan malzemeleri, yemek hazırlama ve servis konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Mutfak kültürlerinin oluşumunda tarih, coğrafya ve kültürel farklılıkların etkisini kavrar.
2) 2. Çeşitli ülke muftaklarının tarihi ve kültürel gelişimi ile temel özelliklerini ifade eder.
3) 3. Dünya mutfaklarındaki bölgeleri, gelenekleri ve yiyecekleri açıklar.
4) 4. Çeşitli mutfak kültürlerindeki kullanılan malzemeleri, ekipmanları ve pişirme yöntemlerini tanımlar.
5) 5. Ana mutfaklardan belli yemeklerin pişirme, sunum, saklama özelliklerini ifade eder.
6) 6. Uluslararası mutfaklarda hazırlanan menü tiplerini ve tarzlarını anlatır.
7) 7. Uluslararası mutfak kültürlerinin beslenme, yiyecek hazırlama ve tüketim alışkanlıklarını öğrenir.
8) 8. Farklı mutfak kültürlerdeki servis uygulamalarını bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gastronomi Tanımı ve Uluslararası Gastronominin Gelişimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
2 Uluslararası Mutfakları ve Belirgin Özellikleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
3 Fransız Mutfağı (Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
4 Güney Avrupa Mutfağı I (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan)(Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
5 Güney Avrupa Mutfağı II (Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan)(Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
6 Kuzey Avrupa Mutfağı I (Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsviçre) (Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
7 Kuzey Avrupa Mutfağı II (Macaristan, Polonya, Rusya, Ukrayna, Avusturya)(Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
8 Vize Haftası Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Amerika Mutfağı (Meksika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Küba, Brezilya, Arjantin)(Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
10 Uzakdoğu ve Avustralya Mutfağı (Japonya, Çin, Kore, Hindistan, Endonezya, Tayvan, Malezya, Moğolistan, Singapur, Tayland) (Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
11 Ortadoğu Mutfağı (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Katar, Lübnan, Kuveyt, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen) (Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
12 Orta Asya Mutfağı (Kazakistan, Özbekistan Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbeycan)(Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
13 Afrika Mutfağı (Orta Afrika: Gabon, Kongo; Doğu Afrika: Kenya, Ruanda, Sudan, Tanzanya, Uganda; Güney Afrika: Angola, Güney Afrika Cumhuriyeti)(Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
14 Afrika Mutfağı (Kuzey Afrika: Fas, Libya, Mısır, Tunus; Batı Afrika: Gana, Nijerya)(Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
15 Türk Mutfağı (Genel özellikleri, Tarihsel gelişimi, Öğünler ve alışkanlıklar, Reçete ve menü örnekleri, gastronomi sözlüğü) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
16-17 Final Haftası Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar