DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi KON   445 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Diğdem ESKİYÖRÜK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİĞDEM ESKİYÖRÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm işletmelerinde İnsan kaynakları yönetiminin önemini ve insan kaynakları departmanının işleyişini kavramak
Dersin İçeriği
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi faaliyetleri ve insan kaynakları departmanı işleyişi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde yürütülen faaliyetleri, işlerin organize edilmesi ve programlanması sürecini tanırlar.
2) Öğrenciler insan kaynakları bölümü ile diğer bölümler arasındaki eşgüdümü sorgularlar.
3) İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları ile ilgili sorunlara yönelik çözümler önerirler.
4) İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri başarılı bir şekilde uyarlarlar.
5) Öğrenciler uygulama çalışmalarıyla edinecekleri tecrübeyi, iş yaşamlarında kullanabilirler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan kaynakları yönetimi temel kavramları, Stratejik insan kaynakları yönetimi Ders notları ve diğer kaynaklar
2 İş analizi ve tasarımı, İnsan kaynakları planlaması Ders notları ve diğer kaynaklar
3 Başvuruları toplama ve seçim Ders notları ve diğer kaynaklar
4 Eğitim ve geliştirme Ders notları ve diğer kaynaklar
5 Performans değerleme Ders notları ve diğer kaynaklar
6 İş değerleme Ders notları ve diğer kaynaklar
7 Kariyer planlaması Ders notları ve diğer kaynaklar
8 Ara Sınav Ders notları ve diğer kaynaklar
9 Ücret yönetimi Ders notları ve diğer kaynaklar
10 İşçi sağlığı ve iş güvenliği Ders notları ve diğer kaynaklar
11 İş yaşam kalitesi Ders notları ve diğer kaynaklar
12 İş doyumu Ders notları ve diğer kaynaklar
13 Motivasyon Ders notları ve diğer kaynaklar
14 Uluslararası insan kaynakları yönetimi Ders notları ve diğer kaynaklar
15 Örnek olay çalışmaları Ders notları ve diğer kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve diğer kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar