DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rekreasyon Yönetimi KON   447 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zafer BUZCU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZAFER BUZCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm boş zamanların belli bir biçimde değişik aktivitelerle değerlendirilmesidir. Yani özünde turizm eğlenme ve zevk amacı olan, belirli bir ücreti ve zamanı gerektiren, dinlenmek, kendini yenilemek ve tatil geçirmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Bu durumun bilincine varan turizm işletmeleri rekreasyon ve animasyon faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu gerçeklerden hareketle dersin asıl amacı rekreasyon ve animasyon hizmetleri ile ilgilenecek olan turizmcilere temel bilgilere ve rekreasyon ve animasyon faaliyetleri ile ilgili örnek uygulamalara yer vermektir.
Dersin İçeriği
Rekreasyon ve animasyon kavramı, çeşitleri ve özellikleri, turizm işletmelerinde rekreasyon ve animasyon faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rekreasyon ve animasyon yönetimi kavramlarını anlama, anlatma ile bu işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama
2) Temel Turizm Kavramları ve Boş Zamanla İlgili Temel Kavramları öğrenmek
3) Rekreasyon Kavramı konusunda bilgi sahibi olmak
4) Rekreasyon ve Turizm İlişkisi konusunda bilgi sahibi olmak
5) Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılmasını öğrenmek
6) Rekreasyon faaliyetlerinin planlanmasını öğrenmek
7) Rekreasyon Uygulamalarında Liderlik kavramı konusunda bilgi sahibi olmak
8) Animasyon Kavramı konusunda bilgi sahibi olmak
9) Animasyon Yönetimi ve İşletmeciliği konusunda bilgi sahibi olmak
10) Rekreasyon ve Animasyonun Dünya Boyutunu öğrenmek
11) Rekreasyon ve Animasyon Etkinliklerini uygulamak
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Turizm Kavramları ve Boş Zamanla İlgili Temel Kavramlar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Rekreasyon Kavramı web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Rekreasyon ve Turizm İlişkisi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Rekreasyon Planlaması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Rekreasyon Uygulamalarında Liderlik web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Animasyon Kavramı web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 Animasyon Yönetimi ve İşletmeciliği web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Animasyon Oyunları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Rekreasyon ve Animasyonun Dünya Boyutunun İncelenmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Uygulamalı Rekreasyon ve Animasyon Etkinlikleri 1 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Uygulamalı Rekreasyon ve Animasyon Etkinlikleri 2 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Uygulamalı Rekreasyon ve Animasyon Etkinlikleri 3 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 Uygulamalı Rekreasyon ve Animasyon Etkinlikleri 4 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar