DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Turizm * KON   487 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERDİNÇ BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya ekonomilerinin birbirleriyle daha fazla bütünleşmesi sonrasında ekonomik,sosyal,kültürel vb. her alanda olduğu gibi, turizm alanında da yoğun bir şekilde küreselleşme olgusu hissedilmeye başlanmıştır. Küreselleşmenin etkisiyle turizm, telekominikasyon ve enformasyondan sonra 21. yüzyıle damgasını vuran, dünyanın üç temel hizmet sektöründen biri durumuna gelmiştir ve her geçen gün gelişme göstermektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı öğrencilerin teorik ve sektörel anlamda ulusal ve uluslararası turizm hareketlerini ve çağdaş turizm anlayışlarının gelişmesine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
uluslararası turizmde sosyal, ekonomik, kültürel ve politik çevre, uluslararası otel, restoran ve seyehat acente sınıflaması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası Turizm web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Uluslararası Turizmde Ekonomik Çevre web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Uluslararası Turizmde Politik Çevre web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Uluslararası Turizmde Kültürel Çevre web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Uluslararası Turizm Hareketleri ve Gelecekteki Beklentiler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Küreselleşme ve Turizm web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Uluslararası Otel Sınıflaması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 Uluslararası Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Uluslararası Restoran Yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Uluslararası Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Uluslararası Turizm Sektöründe St. Büyüme web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Uluslararası Turizmde Finansman web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Uluslararası Turizmde Pazarlama web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 Uluslararası Turizmde Rekabet web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar