DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkinlik Yönetimi KON   384 6 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zafer BUZCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERDİNÇ BALLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ZAFER BUZCU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplantı turizminin içeriği ve toplantı planlaması ile ilgili gerekli bilgiler verildikten sonra öğrencilere bir kongre, konferans, seminer, fuar veya başka bir etkinliğin organizasyonu ile ilgili tüm ayrıntıları içerebilecek, gerçekçi ve uygulanabilir bir ödevin yaptırılması
Dersin İçeriği
Toplantı Kavramı, Toplantı Türleri ve Özellikleri; Toplantı ve Kongre Düzenleyicileri; Toplantı Planlaması ve Yönetimi; Toplantı Pazarının Satın Alma Davranışları; Toplantı Pazarı İçin Pazarlama Faaliyetleri Hazırlığı; Toplantı Öncesi, Sırası ve Sonrasında Otel İşletmesi Tarafından Yapılacak İşler; Protokol Bilgisi, Fuar Organizasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye ve Dünyada Kongre Turizmi hakkında bilgi sahibi olmak
2) Toplantı Çeşitleri ve Özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
3) Toplantı ve Kongre Düzenleyicileri hakkında bilgi sahibi olmak
4) Toplantı Planlaması ve Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
5) Toplantı Pazarı, Toplantı Sektöründe Pazarlama Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
6) Toplantı Öncesi, Sırası ve Sonrasında Otel İşletmesi Tarafından Yapılacak İşler konusunda bilgi sahibi olmak
7) Ticari Sergi ve Fuarlar konusunda bilgi sahibi olmak
8) özel etkinlikler konusunda bilgi sahibi olmak
9) Turistik bölge yönetimleri konusunda bilgi sahibi olmak
10) Etkinlik Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye ve Dünyada Kongre Turizmi, Toplantı Sektörünün Geleceği web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Toplantı Çeşitleri ve Özellikleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Toplantı ve Kongre Düzenleyicileri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Toplantı Planlaması ve Yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Toplantı Bütçelerinin Planlanması ve Kontrolü web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Toplantı Pazarı, Toplantı Sektöründe Pazarlama Yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Otel İşletmesi Açısından Pazarlama Faaliyetleri İçin Ön Hazırlık veToplantı Pazarına Dönük Pazarlama Faaliyetlerinin Yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 ara sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 Toplantı Öncesi, Sırası ve Sonrasında Otel İşletmesi Tarafından Yapılacak İşler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Turistik bölge yönetimleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Ticari Sergi ve Fuarlar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Özel Etkinlikler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Etkinlik Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Uygulama dersleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 Uygulama dersleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 final ve uygulama sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
EtkinlikDers Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme)Ödev, Proje, DiğerAra SınavlarYarıyıl/Yıl Sonu Sınavı