DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Yönetimi KON   431 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya Berkay KARACA
Dersi Verenler
Prof. Dr.OYA BERKAY KARACA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, proje değerlendirme ile ilgili temel kavramlar öğrencilere öğretilerek teorik altyapının oluşturulması, projelerin nasıl değerleneceğine ilişkin bilgilerin verilmesi ve öğrencilerin analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Projenin tanımı, özellikleri ve çeşitleri, Proje yönetimi kavramı, tanımı, amacı ve önemi, Proje yaşam döngüsü, Proje yönetimi üçgeni, Proje Yönetiminin Bileşenleri (kapsam, kalite, maliyet, iletişim, insan kaynakları, zaman, risk, satın alma), Proje Yöneticiliği: Proje yöneticisinin özellikleri ve sorumlulukları, Proje Takımı, Proje Evreleri, Projenin Yürütülmesi ve İzlenmesi, Risk Yönetimi ve Önemi, Projenin Kontrolü, Proje Değerlendirmesi, Projenin Bitirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Proje ile ilgili temel kavramları tanımlar ve bu kavramları turizm sektörüne uyarlar.
2) 2. Projelerini sınıflandırabilir ve bir projenin içeriğini, unsurlarını ve önemini anlatır.
3) 3. Bir projeye nasıl başlanacağını bilir ve fizibilite etüdünün aşamalarını organize edebilir.
4) 4. Turizm sektörü için bir projenin kritik başarı koşullarının neler olduğunu bilir.
5) 5. Proje Yöneticisinin özellikleri ve sorumluluklarını ifade eder.
6) 6. Başarılı bir proje takımı oluşturur.
7) 7. Proje evrelerini tanımlar ve risk değerlendirmeyi açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Projenin tanımı ve özellikleri, Proje çeşitleri ve Projelerin ortak unsurları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Proje yönetimi kavramı, tanımı, amacı ve önemi, Proje yönetiminin özellikleri, Proje yönetiminin işletmelere sağladığı yararlar Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Proje yönetimi sanatı, Proje yaşam döngüsü, Proje yönetiminde başarısızlığa neden olabilecek zayıflıklar Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Proje yönetimi üçgeni, Proje Yönetiminin Bileşenleri (kapsam, kalite, maliyet, iletişim, insan kaynakları, zaman, risk, satın alma), Proje başarısının faydaları. Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Proje Yöneticiliği: Proje yöneticisinin özellikleri ve sorumlulukları, Proje yöneticisinin başarısını etkileyen unsurlar. Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
6 Proje Takımı: Takım ruhunun önemi ve Proje takımı seçim kriterleri. Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
7 Başarılı proje takımı oluşturma, Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Yazılı Sınav
9 Projenin Doğuşu ve Seçimi, Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
10 Proje Yaşam Döngüsü: Proje Evreleri, Problemlerin saptanması, Proje hedeflerinin belirlenmesi. Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
11 Projenin Yürütülmesi ve İzlenmesi, Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
12 Risk Yönetimi ve Önemi, Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
13 Projenin Kontrolü, Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Proje Değerlendirmesi, Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Projenin Bitirilmesi, Grup çalışması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar