DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk KON   155 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri kademeli olarak Ticari Hukuka hazırlamaktır. Temel konular sözleşmeler ve tüketici hukuku olmakla birlikte, diğer Ihmalkarlıklar ve yasal tarihimiz konuları. Öğrencilere, uygun emsal kullanımı da dahil olmak üzere, yasal sorulara nasıl cevap vereceği öğretilirken onların hukuk sözlüğünü geliştirir.
Dersin İçeriği
Hukuka giriş, medeni hukukun temel kavramları, hak, iyi niyetle hakların edinilmesi, iyi niyet ilkesi, hakkın kötüye kullanılması, kişilerin hukuku, hak sahibi olma kapasitesi, hareket etme kapasitesi, yükümlülüğün kökeni, oluşumu Sözleşmeler, sözleşmelerin geçerlilik şartları, sözleşmelerin geçersizliği, yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hukukun temel kavramlarına ilişkin genel bilgi edinilmesi.
2) Özel hukukun bütün dallarında geçerli olan Medeni Kanun başlangıç hükümlerinde düzenlenen temel ilkelerin öğrenilmesi.
3) Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, hak ve fiil ehliyeti kavramlarının öğrenilmesi
4) Borç ilişkisi, borç ilişkisinin kaynakları ve özellikle sözleşmeler üzerinde yoğunlaşarak sözleşmelerin kuruluşu, geçerlilik şartları, irade sakatlıkları ve hükümsüzlük konularının incelenmesi.
5) Borçların ifası (ifa modaliteleri) ve borçların ifa edilmemesinin sonuçlarının öğrenilmesi.
6) Ticaret hukukuna genel bir giriş yapılarak, ticari işletme kavramı ve unsurları, ticari iş, tacir olma ve hükümleri konularının incelenmesi.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukuka Giriş Ders kitabının okunması
2 Genel bilgiler Karma bir alan olarak işletme hukuku Ders kitabının okunması
3 Medeni hukukun temel kavramları Hukukun kaynakları Ders kitabının okunması
4 Haklar - Türleri, Hak kazanma Ders kitabının okunması
5 Dürüstlük kuralı, Hakkın kötüye kullanılması Ders kitabının okunması
6 Kişiler hukuku, Gerçek kişiler ve tüzel kişiler Ders kitabının okunması
7 Borçlar hukukuna giriş Ders kitabının okunması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Borcun kaynakları Sözleşmelerin meydana gelmesi Ders kitabının okunması
10 Sözleşmelerin geçerlilik şartları sözleşmelerin hükümsüzlüğü Ders kitabının okunması
11 İradeyi sakatlayan sebepler Ders kitabının okunması
12 Borçların ifası ve Borçların ifa edilmemesinin sonuçları Ders kitabının okunması
13 Ticari işletme hukukuna giriş Ders kitabının okunması
14 Ticari işletme kavramı (unsurları, yapısı, merkez ve şube) Ders kitabının okunması
15 Tacir ve tacir olmanın hükümleri Ders kitabının okunması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar