DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültürlerarası İletişim KON   259 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERDİNÇ BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurma becerilerini geliştirecekler.
Dersin İçeriği
Bu derste kültürel kimlik, kültürel önyargılar, kültürlerarası sözel ve sözel olmayan iletişimin özellikleri ve araştırmacılara göre kültürel boyutları incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler kültürel önyargıların farkına varabilecekler
2) Öğrenciler farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurma becerilerini geliştirecekler.
3) Öğrenciler kültürler arasındaki farkları araştırabilecekler.
4) Öğrenciler üyesi olduğu kültüre özgü iletişim özelliklerini tanıyabilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültürlerarası İletişime Giriş Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
2 İletişim, Kültür ve Kültürel Farklılıklar Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
3 Kültürlerarası İletişim Becerisi Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
4 İletişimde Kültürel Farklılıklar: Ana Unsurlar Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
5 İletişimde Kültürel Farklılıklar: Sınıflandırmalar Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
6 Kültürel Kimlik ve Kültürlerarası Temas Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
7 Kültürel Önyargılar Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
8 Ara Sınav Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
9 Kültürlerarası Sözel Olmayan İletişim Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
10 Kültürlerarası İletişimde Ortamlar Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
11 Hofstedenin Kültürel Boyutlar Teorisi Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
12 Trompenaars Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
13 Hallin Kültürel Boyutlar Teorisi Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
14 Kültürel boyutlara göre ülkelerin incelenmesi Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
15 Final Sınavı Ders notları ve ders kaynaklarından hazırlanma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar