DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Destinasyon Pazarlaması * KON   392 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oya YILDIRIM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OYA YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turistik destinasyonları yönetilebilir ve pazarlanabilir ürünler olarak tanımlamaktır. Bu kapsamda, turizm pazarlaması konusunda stratejik pazarlamadan destinasyon pazarlama kuruluşlarına ve turistik destinasyonlardan ürün geliştirmeye kadar farklı konular ele alınacaktır.
Dersin İçeriği
Destinasyon tanımı, türleri, destinasyon kaynakları ve özellikleri, destinasyon pazarlama kuruluşları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turistik Ürün Paketi: Destinasyon ve Türleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Destinasyon Kaynakları ve Özellikleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Destinasyon Pazarlama Kuruluşları ve Diğer İlgili Aktörler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Destinasyon Bölge Dışı ve Bölge İçi Pazarlaması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Destinasyon Pazarlamasında Konumlama ve İmaj web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Destinasyon Pazarlamasında Marka web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Destinasyon İletişimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Turistik Destinasyon Olarak Fransa web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Turistik Destinasyon Olarak İtalya web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Turistik Destinasyon Olarak Yunanistan web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Turistik Destinasyon Olarak Makedonya web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Turistik Destinasyon Olarak Karadağ, Bosna Hersek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Turistik Destinasyon Olarak Avusturya-Macaristan web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 Turistik Destinasyon Olarak Çekoslovakya, Slovakya web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar