DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alternatif Turizm KOS   403 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zafer BUZCU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZAFER BUZCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiyedeki turizm çeşitleri ve bu turizm çeşitlerine ait kaynaklar hakkında bilgi sahibi olunması
Dersin İçeriği
Alternatif turizm kavramının önemi ve turizm çeşitleri konusunda bilgi verilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm çeşitleri ve özellikleri, alternatif turizm ve sürdürülebilir turizm kavramları, alternatif turizm kavramının ortaya çıkış nedenleri, Türkiyenin alternatif turizm türlerinin SWOT analizi
2) Turistik ürün kavramı ve özellikleri, turistik ürünü oluşturan unsurlar konusunda bilgi sahibi olmak
3) Turizm çeşitleri ve özellikleri, alternatif turizm ve sürdürülebilir turizm kavramları, alternatif turizm kavramının ortaya çıkış nedenlerini öğrenmek
4) Türkiyenin 5 yıllık kalkınma planlarının turizm çeşitleri bakımından incelenmesini görmek
5) İnanç Turizmi konusunda bilgi sahibi olmak
6) Sağlık turizmi ve çeşitleri konusunda bilgi sahibi olmak
7) Golf Turizmi konusunda bilgi sahibi olmak
8) Diğer alternatif turizm türlerini öğrenmek
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turistik ürün kavramı ve özellikleri, turistik ürünü oluşturan unsurlar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Turizm çeşitleri ve özellikleri, alternatif turizm ve sürdürülebilir turizm kavramları, alternatif turizm kavramının ortaya çıkış nedenleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Türkiyenin 5 yıllık kalkınma planlarının turizm çeşitleri bakımından incelenmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 İnanç Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Sağlık ve Termal Turizm web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Medikal Turizm web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 geriatri turizmi ve yavaş turizm kavramı web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 Gençlik ve 3. Yaş Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Dağ-Kış Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Yayla ve Mağara Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 kültür Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 gastronomi turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Ekoturizm web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 Engelli Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar