DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama * KON   470 8 0 20 30

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZAFER BUZCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin görmüş oldukları teorik bilgileri işbaşında deneme ve deneyerek yerinde öğrenmelerinin sağlanması, bu yolla işletme ile tanışmaları ve sektöre girişleri için uygun ortamın oluşturularak motive edilmeleridir.
Dersin İçeriği
Öğrenciler bu ders kapsamında staj yönergesinde uygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile danışmanlık hizmetleri yerine getirilecek, işletmelerle ilişkiler yürütülecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi İlgili konuların gözden geçirilmesi
2 İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi İlgili konuların gözden geçirilmesi
3 İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi İlgili konuların gözden geçirilmesi
4 İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi İlgili konuların gözden geçirilmesi
5 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak İlgili konuların gözden geçirilmesi
6 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak İlgili konuların gözden geçirilmesi
7 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak İlgili konuların gözden geçirilmesi
8 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir departmana geçiş yapmak İlgili konuların gözden geçirilmesi
9 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak İlgili konuların gözden geçirilmesi
10 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak İlgili konuların gözden geçirilmesi
11 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak İlgili konuların gözden geçirilmesi
12 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir departmana geçiş yapmak İlgili konuların gözden geçirilmesi
13 İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek İlgili konuların gözden geçirilmesi
14 İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek İlgili konuların gözden geçirilmesi
15 İşbaşı eğitimi raporunun yazılması ve dosyanın tamamlanması Alınan notların gözden geçirilmesi
16-17 Görüşme Staj raporunun okunması ve ilgili konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar