DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği VTS   115 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAZGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHATİCE YAZGAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFUNDA EŞKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri, 6331 sayılı iş saglığı ve Güvenliği Kanununun amaç ve kapsamı, İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki ve sorumlulukları, işveren ve işcinin ; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgi vermek, İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliği hakkında genel bilgi sahibi olur.
2) İş hijyeni kavramı, iş hijyeni uygulamaları bilir.
3) İş sağlığı güvenliğinde tehlike analizini bilir.
4) Risk tanımı ve risk değerlendirmesi hakkında genel bilgi
5) İş kazalarının nedenlerinin analizi ve iş kazalarının sonuçlarını bilir
6) Meslek hastalıklarını bilir
7) Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliğini hakkında bilgi sahibi olur.
8) Ara sınav
9) İş sağlığı güvenliğinde güvenlik ve uyarı işaretlerini bilir
10) Acil durum yönetimini bilir
11) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler, iş sağlığı ve güvenliği hukukunun 1982 Anayasasındaki durumunu bilir
12) Uygulanacak kanunlar, tüzük ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olur
13) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında bilgi sahibi olur
14) İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında bilgilenir.
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği hakkında genel bilgi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 İş hijyeni kavramı, iş hijyeni uygulamaları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 İş sağlığı güvenliğinde tehlike tanımı ve tehike analizi hakkında genel bilgi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Risk tanımı ve risk değerlendirmesi hakkında genel bilgi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 İş kazalarının nedenlerinin analizi ve iş kazalarının sonuçları. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Meslek hastalıkları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 İş güvenliği ve işci sağlığı açısından eğitimin önemi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara sınav Soru hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
9 Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 İş sağlığı güvenliğinde güvenlik ve uyarı işaretleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Acil durum yönetimi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler, iş sağlığı ve güvenliği hukuku'nun 1982 Anayasası'ndaki durumu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Uygulanacak kanunlar, tüzük ve yönetmelikler Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Final sıavı Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar