DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği hakkında genel bilgi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 İş hijyeni kavramı, iş hijyeni uygulamaları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 İş sağlığı güvenliğinde tehlike tanımı ve tehike analizi hakkında genel bilgi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Risk tanımı ve risk değerlendirmesi hakkında genel bilgi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 İş kazalarının nedenlerinin analizi ve iş kazalarının sonuçları. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Meslek hastalıkları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 İş güvenliği ve işci sağlığı açısından eğitimin önemi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara sınav Soru hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
9 Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 İş sağlığı güvenliğinde güvenlik ve uyarı işaretleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Acil durum yönetimi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler, iş sağlığı ve güvenliği hukuku'nun 1982 Anayasası'ndaki durumu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Uygulanacak kanunlar, tüzük ve yönetmelikler Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Final sıavı Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar