DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizyolojiye Giriş ve Hücre Fizyolojisi - Fizyoloji nedir, fizyolojinin önemi ve diğer bilimlerle ilişkisi ve homeostazis. Hücre yapısı ve organelleri, hücrenin aksiyon potansiyelleri, membran trasfer sistemleri, hücre içi haberleşme sistemi Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
2 Hücre Fizyolojisi - Hücre yapısı ve organelleri, hücrenin aksiyon potansiyelleri, membran trasfer sistemleri, hücre içi haberleşme sistemi Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
3 Beden sıvılarının ayarlanması - Bedende suyun dağılışı ve özel sıvılar, suyun metabolizması ve düzenlenmesi, sıvı-elektrolit ve mineral maddeler Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
4 Hematoloji - Kan ve görevleri, plazma ve bileşimi, plazma proteinleri ve önemi, Kan hacminin belirlenmesi, kan depo eden organlar, kanın şekilli elemanları, düzenlenmesi, yapı ve bileşimleri, alyuvarlar, alyuvarların ozmotik dirençleri, hemoliz ve hemolizinler, anemi, kan grupları, pıhtılaşma mekanizması, trombositler Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
5 Hematoloji - Akyuvarlar, bağışıklık sistemi Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
6 Dolaşım sistemi - Fizyolojisi Kalp yeri kesesi ve büyüklüğü vs.., kalp kasının yapısal özellikleri, kalbin metabolizması, kalp atım sayısı ve üzerine etki eden faktörler Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
7 Dolaşım sistemi Fizyolojisi - Aritmiler, kalbin atım hacmi, dakika hacmi ve etkileyen faktörler, kalp yetmezliği, EKG, kalp sesleri Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
8 Ara Sınav Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
9 Sinir sistemi fizyolojisi - Medulla spinalisin traktusları, beyin kökü ve sinirlerin merkezleri, limbik sistem, bazal gangliyonlar monoaminerjik sistemler ve davranışlar Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
10 ARA SINAV ARA SINAV
11 Sinir sistemi fizyolojisi - Hipotalamus ve fonksiyonları Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
12 Sinir sistemi fizyolojisi - Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik sistem, büyük beyin, ağrı duyuları Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
13 Kas Fizyolojisi - Kaslar: iskelet kası, düz kas, kalp kası, kas tonusu, kasılma tipleri, kasın enerji metabolizması, kasta yorgunluk, kasın duyu reseptörleri ve fonksiyonları Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
14 Kas Fizyolojisi - Resiprokal innervasyon, düz kasın özellikleri, Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
15 Kas Fizyolojisi - Kasın kasılması ve gevşemesi, sumasyon, tetanus. Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004. Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000. Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar