DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Parazitoloji VET   214 4 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel parazitoloji dersinin amacı, parazitolojinin temelini oluşturan bilgi ve becerileri kazanılması, parazitlerin genel özelliklerinin anlaşılması, parazit ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, konak-parazit ilişkileri, parazitlerin organizmaya giriş, çıkış ve yayılma yolları, parazitlerin konaklarda oluşturdukları zararlar, paraziter hastalıkların teşhis, tedavi, korunma ve kontrol yöntemleri konularında da temel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Genel parazitoloji dersi, parazitolojik terimleri, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, genel olarak parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar ve paraziter hastalıklardan korunma ve kontrol yollarını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel parazitolojik terimleri ve parazitlerin isimlendirilmesini bilir
2) Paraziter hastalıkların isimlendirilmesini öğrenir
3) Parazitlerin organizmaya giriş, çıkış ve yayılma yollarını öğrenir.
4) Konak-parazit ilişkileri ve parazitizm çeşitlerini öğrenir
5) Protozoon, helmint ve artropodların gelişme şekillerini, çoğalmalarını ve bulaşma yollarını bilir
6) Paraziter zoonozların oluşum şeklini öğrenir
7) Paraziter hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, hedefleri, kaynak kitapların tanıtımı, Parazitolojinin tanımı ve Türkiye'de paraziter hastalıklar önemi Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
2 Canlıların bir arada yaşama şekilleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
3 Konak parazit ilişkisinin tiplerine göre parazitizm çeşitleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
4 Parazitolojinin tarihi Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
5 Parazitin konaklarının aldığı adlar Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
6 Parazitlerin yaşama yerleri ve gelişme şekilleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
7 Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara sınav Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
9 Parazitlerin kökeni Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
10 Parazitlerde üreme ve çoğalma Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
11 Parazitlerde meydana gelen adaptasyonlar Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
12 Parazitlerin zararlı etkileri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
13 Paraziter hastalılarda korunma (Profilaksi) Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
14 Paraziter hastalıklarda bağışıklık Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
15 Paraziter zoonozlar Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Final Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar