DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Parazitoloji VET   214 4 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel parazitoloji dersinin amacı, parazitolojinin temelini oluşturan bilgi ve becerileri kazanılması, parazitlerin genel özelliklerinin anlaşılması, parazit ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, konak-parazit ilişkileri, parazitlerin organizmaya giriş, çıkış ve yayılma yolları, parazitlerin konaklarda oluşturdukları zararlar, paraziter hastalıkların teşhis, tedavi, korunma ve kontrol yöntemleri konularında da temel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Genel parazitoloji dersi, parazitolojik terimleri, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, genel olarak parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar ve paraziter hastalıklardan korunma ve kontrol yollarını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel parazitolojik terimleri ve parazitlerin isimlendirilmesini bilir
2) Paraziter hastalıkların isimlendirilmesini öğrenir
3) Parazitlerin organizmaya giriş, çıkış ve yayılma yollarını öğrenir.
4) Konak-parazit ilişkileri ve parazitizm çeşitlerini öğrenir
5) Protozoon, helmint ve artropodların gelişme şekillerini, çoğalmalarını ve bulaşma yollarını bilir
6) Paraziter zoonozların oluşum şeklini öğrenir
7) Paraziter hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)