DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nükleus-nükleolus yapı ve fonksiyonları Ders notu
2 Nükleik asitler, yapı ve fonksiyonları Ders notu
3 DNA replikasyonu ve protein sentezi Ders notu
4 Mitoz ve mayoz bölünme Ders notu
5 Moleküler patoloji terminolojisi ve teknikleri Ders notu
6 Dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması Ders notu
7 PCR ve patolojide kullanım alanları, sitogenetik Ders notu
8 Ara sınav Ders notu
9 Mutasyon ve mutajenler Ders notu
10 Moleküler genetik patolojisi Ders notu
11 Anatomik patolojide DNA tiplendirilmesi Ders notu
12 Tumoriogenezis Ders notu
13 Tümörle ilişkili genler Ders notu
14 Hücre döngüsü evrelerinin görüntülenme metodları Ders notu
15 Mikroarray teknolojisi, Elektroforetik yöntemler ve blotlama Ders notu
16-17 Final sınavı Ders notu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar