DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Helmintoloji VET   303 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Helmintoloji dersinin amacı, Veteriner Fakültesinden mezun olan öğrencilerin, evcil ve yabani hayvanlarda görülen helmint hastalıklarını tanıması, tedavi etmesi, bu hastalıların hayvanlar arasında yayılmasını önleyecek tedbirleri alması, gıdalarda bulunabilecek zoonoz helmintleri teşhis edip gerekli önlemleri alarak halk sağlığını koruması için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Helmintoloji dersi; evcil ve yabani hayvan türleri ile halk sağlığı açısından önemli helmintlerin taksonomisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, helmintlerin neden olduğu hastalıkların klinik semptomları ile tanı, tedavi ve kontrolleri konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen helmintlerin morfolojik özelliklerini öğrenir.
2) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen helmintlerin biyolojiközelliklerini öğrenir.
3) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen helmint hastalıklarının klinik ve laboratuvar tanısını yapar
4) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen helmint hastalıklarının tedavilerini yapar
5) Öğrenci helmint hastalıklarının hayvanlar arasında yayılmasını önleyecek tedbirleri alır
6) Öğrenci zoonoz helmintleri tanır, hastalığın toplum içerisinde yayılmasını önleyecek tedbirleri alır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)