DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Epidemiyoloji VET   318 6 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere epidemiyolojinin temel kavramlarının öğretilmesi; Öğrencilerin karşılaşabilecekleri hastalıkların çıkış, bulaşma, yayılmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması; Hastalık kontrol ve eradikasyonu için yapılması gerekenlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Epidemiyolojinin amacı ve bölümleri; İnfeksiyonların bulaşması ve yayılması; İnfeksiyon tipleri; Hayvan populasyonlarının yapısı; Hastalıkların dağılımı; Epidemiyolojik araştırma tipleri ve aşamaları; Sağlık şemaları; Zoonotik hastalıklar; Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Epidemiyolojinin amacını, faaliyet alanlarını ve bölümlerini açıklayabilme
2) Hastalık determinantlarını sayabilme
3) İnfeksiyonların bulaşma şekillerini, yayılmasında etkili faktörleri ve infeksiyon tiplerini açıklayabilme
4) Hayvan populasyonlarının yapısını, populasyonda hastalıkların seyri ve görülme sıklığını, epidemiyolojik oranları ve ölçüm şekillerini açıklayabilme
5) Hastalıkların dağılımını, ekolojik kavramları anlatabilme
6) Epidemiyolojik araştırma tipleri ve aşamalarını gösterebilme
7) Sağlık şemalarının özelliklerini tanımlayabilme
8) Zoonoz enfeksiyonların sınıflandırılmasını ve özelliklerini kavrayabilme
9) Hastalık kontrol ve eradikasyon yöntemlerini, kontrol ve eradikasyonu etkileyen faktörleri, önemli enfeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonunu anlatabilme
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Epidemiyolojinin amacı ve bölümleri; hastalığın özelliklerinin belirlenmesi, kontrol programlarının planlanması, izlenmesi ve tanımlayıcı, deneysel, analitik ve kuramsal epidemiyoloji Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
2 Hastalık determinantları; konakçı determinantları, etken determinantları, çevre determinantları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
3 İnfeksiyonların bulaşması ve yayılması; mikroorganizmaların vücuda giriş yolları, vücutta yayılması, vücuttan çıkışı, mikroorganizmaların bulaşma şekilleri, infeksiyonların yayılması ile ilgili faktörler Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
4 İnfeksiyon tipleri; vücuttaki lokalizasyonlarına ve vücuttaki seyirlerine göre sınıflandırılması Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
5 Hayvan populasyonlarının yapısı, populasyonda hastalıkların seyri ve görülme sıklığı, epidemiyolojik oranlar, ölçüm şekilleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
6 Hastalıkların dağılımı; hastalıkların temporal dağılımı, temporal dağılımın saptanması, hastalıkların spasyal dağılımı Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
7 Ekoloji Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
8 Ara sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Epidemiyolojik araştırma tipleri; kalitatif araştırma, kantitatif araştırma; analitik deneysel araştırma, analitik gözlemsel araştırma, model çalışması ve sürekli gözlem Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
10 Epidemiyolojik araştırma aşamaları; araştırmanın amacı ve tasarımı, verilerin niteliği, verilerin kodlanması, örnekleme yolu ile veri toplama, epidemiyolojik veri kaynakları, verilerin analizi ve sunulması Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
11 Sağlık şemaları; sağlık şemalarının özellikleri, süt ineği sağlık şemaları, et sığırı sağlık şemaları, koyun sağlık şemaları, tavuk sağlık şemaları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
12 Zoonozlar; zoonozların sınıflandırılması, önemli zoonozlar, zoonotik etkenler ve bulaşma şekilleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
13 Zoonozlar; önemli zoonozlar, zoonotik etkenler ve bulaşma şekilleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
14 Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu; hastalık kontrol ve eradikasyon yöntemleri, kontrol ve eradikasyonu etkileyen faktörler, önemli infeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
15 15- Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu; önemli infeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu 16-Final Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Final sıavı Soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar