DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Epidemiyolojinin amacı ve bölümleri; hastalığın özelliklerinin belirlenmesi, kontrol programlarının planlanması, izlenmesi ve tanımlayıcı, deneysel, analitik ve kuramsal epidemiyoloji Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
2 Hastalık determinantları; konakçı determinantları, etken determinantları, çevre determinantları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
3 İnfeksiyonların bulaşması ve yayılması; mikroorganizmaların vücuda giriş yolları, vücutta yayılması, vücuttan çıkışı, mikroorganizmaların bulaşma şekilleri, infeksiyonların yayılması ile ilgili faktörler Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
4 İnfeksiyon tipleri; vücuttaki lokalizasyonlarına ve vücuttaki seyirlerine göre sınıflandırılması Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
5 Hayvan populasyonlarının yapısı, populasyonda hastalıkların seyri ve görülme sıklığı, epidemiyolojik oranlar, ölçüm şekilleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
6 Hastalıkların dağılımı; hastalıkların temporal dağılımı, temporal dağılımın saptanması, hastalıkların spasyal dağılımı Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
7 Ekoloji Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
8 Ara sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Epidemiyolojik araştırma tipleri; kalitatif araştırma, kantitatif araştırma; analitik deneysel araştırma, analitik gözlemsel araştırma, model çalışması ve sürekli gözlem Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
10 Epidemiyolojik araştırma aşamaları; araştırmanın amacı ve tasarımı, verilerin niteliği, verilerin kodlanması, örnekleme yolu ile veri toplama, epidemiyolojik veri kaynakları, verilerin analizi ve sunulması Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
11 Sağlık şemaları; sağlık şemalarının özellikleri, süt ineği sağlık şemaları, et sığırı sağlık şemaları, koyun sağlık şemaları, tavuk sağlık şemaları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
12 Zoonozlar; zoonozların sınıflandırılması, önemli zoonozlar, zoonotik etkenler ve bulaşma şekilleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
13 Zoonozlar; önemli zoonozlar, zoonotik etkenler ve bulaşma şekilleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
14 Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu; hastalık kontrol ve eradikasyon yöntemleri, kontrol ve eradikasyonu etkileyen faktörler, önemli infeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
15 15- Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu; önemli infeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu 16-Final Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Final sıavı Soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar