DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Epidemiyoloji VET   318 6 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere epidemiyolojinin temel kavramlarının öğretilmesi; Öğrencilerin karşılaşabilecekleri hastalıkların çıkış, bulaşma, yayılmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması; Hastalık kontrol ve eradikasyonu için yapılması gerekenlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Epidemiyolojinin amacı ve bölümleri; İnfeksiyonların bulaşması ve yayılması; İnfeksiyon tipleri; Hayvan populasyonlarının yapısı; Hastalıkların dağılımı; Epidemiyolojik araştırma tipleri ve aşamaları; Sağlık şemaları; Zoonotik hastalıklar; Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Epidemiyolojinin amacını, faaliyet alanlarını ve bölümlerini açıklayabilme
2) Hastalık determinantlarını sayabilme
3) İnfeksiyonların bulaşma şekillerini, yayılmasında etkili faktörleri ve infeksiyon tiplerini açıklayabilme
4) Hayvan populasyonlarının yapısını, populasyonda hastalıkların seyri ve görülme sıklığını, epidemiyolojik oranları ve ölçüm şekillerini açıklayabilme
5) Hastalıkların dağılımını, ekolojik kavramları anlatabilme
6) Epidemiyolojik araştırma tipleri ve aşamalarını gösterebilme
7) Sağlık şemalarının özelliklerini tanımlayabilme
8) Zoonoz enfeksiyonların sınıflandırılmasını ve özelliklerini kavrayabilme
9) Hastalık kontrol ve eradikasyon yöntemlerini, kontrol ve eradikasyonu etkileyen faktörleri, önemli enfeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonunu anlatabilme
10)
11)
12)
13)
14)
15)