DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi I VET   101 1 4 6 9

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSEMA ÖZKADİF1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Normal bir canlıdaki, canlı vücudunu şekillendiren organların normal şekil, yapı, duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini makroskobik veya subgros olarak incelenmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Canlı vücudunu sistematik olarak bölümlere ayırarak bu bölümlerin normal bir canlıdaki yapılarını incelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Evcil memeli hayvanlarının genel olarak normal anatomik yapılarının öğrenir
2) Karşılaştırmalı olarak hayvanlar arasındaki osteolojik farklılıkların bilinmesi
3) Eklemlerin öğrenilmesi ve hareket tarzlarının bilinmesi
4) Kasların yapılarının hayvan türlerine göre farklılıklarıyla birlikte öğrenilmesi ve kasların hareket tarzlarının bilinmesi
5) Sindirim sisteminde bulunan organların yerleşim yerlerinin öğrenilmesi ve hayvan türleri arasındaki farklılıklarının öğrenilmesi
6) Solunum sistemindeki organların anatomik yapılarının öğrenilmesi ve hayvan türleri arasındaki farklılıkların bilinmesi
7) Öğrenilen bu sistemlerdeki bilgiler ışığında hayvan türleri arasındaki farklılıkların bilinmesi ve normal anatomik yapılarının anlaşılması
8) Verilen bilgiler ışığında normal yapıların bilinerek Veteriner hekimlikte bu bilgilerin temel olarak kullanılması
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatominin tanımı, temel anatomik kavramlar osteolojiye giriş Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Karşılatırmalı olarak; Columnae vertebralis'in bölümlenmesi ile bu kemiklerin incelenmesi ve thorax'ı oluşturan kemikler Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Karşılaştırmalı olarak; ossa membri thoracici ve ossa membri pelvini'yi oluşturan kemikler Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Karşılaştırmalı olarak; Ossa cranii'yi oluşturan, ossa faciei ve neurocranium'a ait kemikler Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Genel ve özel arthrologia Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Karşılaştırmalı olarak; Özel arthrologia Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Myologia giriş ve özel myologia Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Arasınav Arasınav sorularını hazırlanması Yazılı Sınav
9 Karşılaştırmalı olarak; Özel myologia Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Systema Digestorium'a genel giriş ve Karşılaştırmalı olarak; Cavum oris ve burada bulunan organlar Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Karşılaştırmalı olarak; Gaster, İntestinum tenue (duodenum, jejenum, ileum) ve crassum (cecum, colon, rectum ve canalis analis) Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Karşılaştırmalı olarak; hepar, vesica fella, pancreas, cavum abdominis, periton, omentum Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Respiratorik sisteme genel giriş, cavum nasi, paranasal sinuslar Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Karşılaştırmalı olarak; larynx, trachea Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Karşılaştırmalı olarak; Pulmones, Cavum thoracis, pleura, mediastinum Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar