DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji VET   113 1 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Savaş Volkan GENÇ
Dersi Verenler
SAVAŞ VOLKAN GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, üniversiteye, fakülteye ve veteriner hekimliği mesliğine uyum sağlamak, Dünyada ve Türkiye'de veteriner hekimliğin tarisel gelişimine ilişkin bilgiler sunarak mesleki bilinci oluşturmak
Dersin İçeriği
Öğrencilerin, üniversiteye, fakülteye ve veteriner hekimliği mesliğine uyum sağlamak, Dünyada ve Türkiye'de veteriner hekimliğin tarisel gelişimine ilişkin bilgiler sunarak mesleki bilinci oluşturmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüksek öğretimle iligili tanım ve kavramları öğrenir
2) Veteriner hekimliği mesleği ile ilgili tanım ve kavramları öğrenir
3) Veteriner hekimliğin tarihsel gelişimini öğrenir
4) Veteriner hekimliği mesleğinin diğer mesleklerle benzer vce farklı yönlerini ayırt edebilir
5) Hastalık modellerinidünden bugüne karşılaştırmalı değerlendirebilir
6) Dünya'da ve Türkiye'de veteriner hekimliğin bilimselleşme sürecini öğrenir
7) Veteriner hekimliğin insan sağlığına, ülke ekonomisine, bilme katkılarını yorumlayabilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yükseköğretim kavramı, kurumları (üniversite, fakülte, enstitü, yükseokul, meslek yüksekokulu, konsevatuvar, uygulama ve araşrtırma merkezi) ve elemenaları (öğretim elemanları,: öğretim üyeleri, öğretim görevlileri) ders notları, Avrupa kriterleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Veteriner hekimliği üniversiter sitem deki ve meslekler ailesindeki yeri: paramedikal ve biyomedikal meslek grupları ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Tarih boyunca insan-hayvan ilişkisi, evcileştirme ve veteriner hekimliğin doğuşu ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Geçmişten günümüze veteriner hekimliğin profili: ilk çağ, orta çağ, modern çağ ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Çeşitli uygarlıklarda (hindistan, Mısır; Çin, Yunan, Bizans, Roma vb.) ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Tarihte hastalık paradigmaları ve tedavi yöntemleri (İlk çağlarda, orta çağda, modern çağda: iatrofizik, iatrokemi, vitalizm, organlar, dokular, hücre patolojisi) ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Dünya'da veteriner hekimliğin bilimselleşmesi süreci: hayvanların salgın hastalıları ile mücadele ve ilk okulların ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Dünya'da ve Türkiye'de veteriner hekimliğin örgütlenmesi: Dünya'da ve Türkiye'de kurulan ilk veteriner dernekleri ve mesleki dergiler ders notları,
10 Veteriner hekimliği ile ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşlar: VWA- Dünya Veteriner Hekimler Biriliği, OIE-Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı, FAO- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Oragnizasyonu, WHO- Dünya Sağlık Örgütü, VHP- Veteriner Hekimliği Halk Sağlığı Ünitesi, Türkiye'de veteriner hekimliği alanında faaliyet gösteren resmi ve sivil kuruluşlar ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Dünyada ve Türkiyede veteriner hekimliği mesleğinin öncüleri ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Veteriner hekimliğn insanlığa hizmetleri; İnsan sağlığına katkıları, ülke eknomosine katkıları, bilme katkıları ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 2000'li yıllarda veteriner hekimliğin profili; Dünyada veteriner hekimliğin değişen vizyonu ve avrupa birliği sürecinin Türk veteriner hekimliğine ve veteriner hekimliği eğitimine ve veteriner hekimliği eğitimine yansıması ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 tartışma ve öneriler ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 final sınavı ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar