DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama I (Mesleki Alan Çalışması) VET   115 1 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSEMA ÖZKADİF1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Normal bir canlıdaki, canlı vücudunu şekillendiren organların normal şekil, yapı, duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini diseksiyon yöntemiyle destekleyerek mesleğe ön hazırlığın yapılması
Dersin İçeriği
Canlı vücudunun sistematik olarak bölümlere ayırarak bu bölümlerin normal bir canlıdaki yapılarını kadavralar üzerinde diseksiyon yaparak öğrenme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatomik açıdan edinilen bilgilerin diseksiyon yöntemiyle mesleki uygulama alanında beceri kazandırma
2) Laboratuarda kullanılacak malzemelerin çalışma prensiplerini öğrenir
3) Kadavralar üzerinde bistüri ve pens kullanma becerisi
4) Diseksiyon sırasında normal bir hayvana yaklaşımın deneyimlenmesi
5) Diseksiyon yaparken öğrencinin edindiği bilgiler ile kendi bireysel becerilerinin geliştirilmesi
6) Laboratuarda çalışma prensiplerini öğrenerek mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kuralları çerçevesinde hayvan haklarına saygın bir şekilde çalışmayı öğrenir
7) Kendi kendine mesleki uygulama becerisi kazanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomi laboratuarında aletlerin kullanımı Ders notu Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Laboratuarda çalışırken oluşabilecek kazalardan korunma yöntemleri Ders notu Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Laboratuarda kullanılan kadavraların hazırlanmasını Ders notu Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Hazırlanan kadavraların saklanması ve laboratuarda çalışma prensipleri Kadavra Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Hazırlanan kadavralarda diseksiyon yöntemiyle derinin kaldırılması Kadavra Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Kadavrada kas ve eklemlerin hazırlanması Kadavra Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Kemiklerin eklemler ile ilişkisini gösterebilmek için eklemlerin ortaya çıkarılması Kadavra Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
8 Arasınav Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Exentrasyon yapım teknikleri Kadavra Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Organların dış bakısı sonucu yerlerinin belirlenmesi ve karın boşluğundan öncelikle barsakların çıkarılması Kadavra Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Karaciğer, mide, dalak ve pancreas'ın dışarıya çıkartılması Kadavra Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 thorax'a giriş yöntemleri ve pleura'nın açılarak akciğerlerin dışarıya alınması Kadavra Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 kalbin pozisyonu, yerinin belirlenmesi ve damarların seyrinin izlenmesi Kadavra Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 böbreklerin çıkartılması Kadavra Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 sidik kesesi, dişi genital ve erkek genital organların diseke edilmesi Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 final sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar