DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği VTS   112 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda EŞKİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFUNDA EŞKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgi vermek, İş yerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Ders; İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Genel Bilgileri, İş Hijyeni Kavramı, İş Hijyeni Uygulamaları, Tehlike, Riski, Meslek Hastalıklarını, İş Kazaları, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklarını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş Sağlığı Güvenliği mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur.
2) İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İSG yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olur.
3) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, İş yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlığı hakkında bilgi sahibi olur.
4) İş güvenliği mevzuatında yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kapsamı hakkında bilgi edinir.
5) İş Güvenliği ve işçi sağlığı hakkında genel bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Genel Bilgi Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 İş Hijyeni Kavramı, İş Hijyeni Uygulamaları Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 İş Sağlığı Güvenliğinde Tehlike Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Risk Tanımı ve Risk Değerlendirmesi Hakkında Genel Bilgi Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Meslek Hastalıkları Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 İş Kazalarının Nedenlerinin Analizi ve İş Kazalarının Sonuçları Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Açısından Eğitimin Önemi Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
9 Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 İş Sağlığı Güvenliğinde Güvenlik ve Uyarı İşaretleri Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Acil durum yönetimi Ders notu
12 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunun 1982 Anayasasındaki Durumu Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Final sınavı Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar