DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topoğrafik Anatomi VET   205 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZKADİF
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEMA ÖZKADİF1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞE HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Evcil memeli hayvanlarda anatomik oluşumları bölgelere göre ele alarak hayvan türleri arasında karşılaştırmalı olarak vücuttaki konumunun, duruş pozisyonlarının ve birbirleri ile komşuluklarının detaylı bir şekilde öğretilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği
Göğüs, karın ve pelvis bölgesindeki vücut boşlukları ve organlarının anatomisi, göğüs, karın ve pelvis bölgesindeki vücut boşlukları ve organlarının morfolojisi ve damar ve sinirleri, baş bölgesindeki anatomik oluşumları kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Evcil memeli hayvanlarda vücudun morfolojik özelliklerini genel bölge ve özel alt bölgelere ayırarak detaylı olarak öğrenir.
2) Önemli operasyon bölgelerinin anatomisini detaylarıyla birlikte öğrenir.
3) Öğrendiği bilgileri klinik ve cerrahi uygulamalara adapte edebilme becerisi kazanır.
4) Anatomik yapılar ile fonksiyonel ilişkilerin bağlantısını kurup, yorumlar yapar.
5) Mesleki ve etik sorumlulluğu anlama ve uygulama becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reginones faciei/ Yüz bölgeleri Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Reginones cranii/ Kafatası bölgeleri Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Regiones colli/ Boyun bölgeleri Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Regiones scapularis/ Kürek kemiği bölgesi Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Regio costalis/ Kaburgalar bölgesi Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Regio cardiaca/ Kalp bölgesi Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Regiones dorsi/ Sırt bölgeleri Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Regio pelvis/ Leğen bölgesi Kadavra, ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Regio glutea/ Sağrı bölgesi Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Regio perinealis/ Perineum bölgesi Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Regio inguinalis/ Inguinal bölge Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Regiones membri thoracici/ Ön ekstremite bölgeleri Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Regiones membri pelvici/Arka ekstremite bölgeleri Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Genel tekrar Kadavra, ders notu Gösteri
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar