DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama (Mesleki Alan Çalışması) VET   207 3 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZKADİF
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSEMA ÖZKADİF1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin diseksiyon aletlerini kullanarak üst sınıflardaki mesleki derslerdeki becerilerine alt zemin oluşturmak.
Dersin İçeriği
Evcil memeli hayvanlarda diseksiyon becerisi kazandırılarak, farklı makroskobik preparat hazırlama tekniklerini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin mesleki dersleri için el becerilerini geliştirmeleri.
2) Evcil memeli hayvanların topoğrafik anatomik yapılarına göre diseksiyon yapma becerisi kazandırılması.
3) Farklı teknikler kullanarak makro düzeyde preparat hazırlayabilmeleri.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diseksiyonun tanımı, diseksiyonlarda kullanılan alet ve materyallerin özellikleri ve hazırlanışı. Diseksiyon malzemeleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 Laboratuvarda kullanılan hayvanların kadavralarının genel özellikleri ve topoğrafik olarak göz ve el ile incelenmesi. Diseksiyon malzemeleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Kadavraların hazırlanmasında faydalanılan makas, bistüri, pens, kostatom, testere, ekartör ve keski gibi aletlerin kullanımının temel prensipleri. Diseksiyon malzemeleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
4 Baş ve boyun bölgesinin diseksiyonu Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
5 Thorax bölgesinin diseksiyonu Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 Abdomen bölgesinin diseksiyonu Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
7 Ön ve arka ekstremitelerin diseksiyonu. Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
8 Ara sınav Kadavra Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 At diseksiyon tekniği. Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Koyun diseksiyon tekniği Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 Domuz diseksiyon tekniği Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
12 Kedi diseksiyon tekniği Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 Tahnit yapım tekniği Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Maserasyon yöntemi ve iskelet yapımı Kadavra Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 Genel tekrar Kadavra Anlatım
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar