DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmmunoloji VET   209 3 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerinin öğretilmesi, Evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olunmasının sağlanması, Hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testlerin kullanımı ve yorumlanması konusunda beceri kazandırılması
Dersin İçeriği
Immunolojide temel kavramlar ve tanımlar, İmmun sistem (myeloid ve lenfoid seri) hücreleri ve organları, İmmunglobulinler, Humoral ve hücresel immun yanıt, İmmunolojik tolerans, Yabancı mikroorganizmaların antijenik yapısı, Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmmun sistemin temel yapısını öğrenbilme ve immun cevaptaki yeri ve önemini kavrayabilme
2) Humoral bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü öğrenebilme
3) Hücresel bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü öğrenebilme
4) Evcil hayvanlarda karşılaşılan çeşitli hastalık durumlarında gelişen immunolojik reaksiyonları, bu reaksiyonların sonuçlarını kavrayabilme
5) İmmun sistemin normal fonksiyonları dışında, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve otoimmun reaksiyonlar gibi normal olmayan reaksiyonlarının temel mekanizmasını öğrenebilme
6) Antijen-antikor reaksiyonlarının temel mekanizmasını öğrenebilme
7) Serolojik testleri uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
8) Primer ve sekonder lenfoid organlar, immun cevaptaki görevleri ve önemleri öğrenir
9) İmmunglobulinler ve temel yapıları öğrenir
10) Fagositozis ve fagositoz yapan hücreleri öğrenir
11) Antijen işlenmesi ve sunulması (MHC)nı öğrenir
12) Humoral İmmun cevap konusunu öğrenir
13) Hücresel İmmun cevap konusunu öğrenir
14) İmmunolojik tolerans konusunu öğrenir
15) İmmunglobulinlerin mukozal bağışıklıktaki önemi, özel mukozal sistemlerde bağışıklık konusunu öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmmunolojide temel kavramlar ve tanımlar Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
2 İmmun sistem hücreleri, yüzey molekülleri, immun cevaptaki rolleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
3 Primer ve sekonder lenfoid organlar, immun cevaptaki görevleri ve önemleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
4 İmmunglobulinler ve temel yapıları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
5 Fagositozis ve fagositoz yapan hücreler Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
6 Antijen işlenmesi ve sunulması (MHC) Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
7 Humoral İmmun cevap Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
8 Arasınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Hücresel İmmun cevap Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
10 İmmunolojik tolerans Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
11 İmmunglobulinlerin mukozal bağışıklıktaki önemi, özel mukozal sistemlerde bağışıklık Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
12 Fetus ve yenidoğanlarda bağışıklık Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
13 Bakterilerin antijenik yapısı, bakteriyel infeksiyonlarda immunolojik savunma mekanizmaları, bakterilerin immun yanıttan kurtulma yolları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
14 Virusların antijenik yapısı, viral infeksiyonlarda immunolojik savunma mekanizmaları, virusların immun yanıttan kurtulma yolları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
15 Aşırı duyarlılık reaksiyonları, tipleri ve mekanizmaları, otoimmunite ve oluşum mekanizmaları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
16-17 Final sınavı Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar