DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği VET   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Pınar DEMİR
Dersi Verenler
PINAR DEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Etkin bir hayvancılık işletmeleri yönetimine ışık tutacak hayvancılık politikaları ve hayvan sağlığı ile ilgili makro ve mikro düzeyde temel ekonomi bilgilerine sahip olması yanında hayvancılık işletmelerinde temel işletmecilik fonksiyonlarını kullanabilen, işletme sonuçlarını ekonomik ilkeler ışığında değerlendirebilen, veteriner hekim yetiştirmektir. Dersler sonucunda veteriner hekimlere ulusal ölçekte temel ekonomik faaliyetleri anlayabilme ve değerlendirebilme, hayvansal üretim ve yetiştiriciliğine ilişkin bilgileri ekonomik anlayışla analiz etme becerisi kazandırılmaktadır.
Dersin İçeriği
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği dersi bazı temel ekonomik kavramları, Dünya da ve Türkiye'de hayvansal üretim hakkında genel bilgileri, hayvancılık sektörünün yüklendiği iktisadi fonksiyonları, kırsal ekonomik kalkınmada tarım ve hayvancılığın yeri ve önemini, hayvancılık işletmelerinin yapısı ve özelliklerini kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel ekonomik kavramları öğrenir,
2) Ekonomik verimliliği etkileyen politikaları yorumlayabilir,
3) Pazarlama ve pazarlama sistemlerini bilir,
4) Hastalıklar ve ekonomik verimlilik arasındaki ilişkinin farkına varır,
5) Hayvansal üretimde ekonomik verimliliği etkileyen faktörleri bilir,
6) Hayvansal üretimde sorunlar ve çözümleri hakkında yorum yapabilir,
7) Temel işletmecilik fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bazı temel ekonomik kavramlar Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Bazı temel ekonomik kavramlar Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Dünya da ve Türkiye'de hayvansal üretim hakkında genel bilgiler Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Verimlilik artırma ve maliyet azaltma teknikleri, azalan verimler kanunu ikame ilkeleri Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Pazarlama ve pazarlama sistemleri Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 Hayvansal üretimde uluslararası ticareti, problemler ve çözüm yolları Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 İşletmelerde maliyet unsurları, sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçlarına dayanan analizler Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
9 Hayvancılık sektörünün yüklendiği iktisadi fonksiyonları Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Kırsal Ekonomik Kalkınmada Tarım ve Hayvancılığın yeri ve önemi Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Hayvacılığın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 Türkiye hayvancılığının üretim maliyetleri, pazarlama ile ilgili sorunları ve çözüm yolları, hayvancılık organizasyonları, üretici örgütleri, mesleki örgütler, sanayi ve ticaret örgütleri Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Hayvancılık işletmelerinin yapısı ve özellikleri Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Hayvancılık işletmelerinin yapısı ve özellikleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar