DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik VET   213 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlılar arasındaki farklılıkların nelerden kaynaklandığını, bu farklılıklarda genotipin etkisinin neler olduğu, kuşaktan kuşağa genetik bilginin nasıl aktarıldığı, genlerin tanımı, yapısı, genler arası interaksiyonlar, genotip x çevre interaksiyonları, kalıtsal hastalıklar, kalıtsal hastalıklar ile mücadele yöntemleri, mutasyonlar, kalıtım mekanizması ile moleküler ve populasyon genetiğinin temelini öğrencilere kavratmak
Dersin İçeriği
Canlılar arasındaki farklılıkların nelerden kaynaklandığını, bu farklılıklarda genotipin etkisinin neler olduğu, kuşaktan kuşağa genetik bilginin nasıl aktarıldığı, genlerin tanımı, yapısı, genler arası interaksiyonlar, genotip x çevre interaksiyonları, kalıtsal hastalıklar, kalıtsal hastalıklar ile mücadele yöntemleri, mutasyonlar, kalıtım mekanizması ile moleküler ve populasyon genetiği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetiğin temel kavramlarını öğrenebilmesi
2) Irk korunması ve hayvan ıslahı konusunda bu bilgilerden yararlanabilmesi
3) Genlerin kalıtımda rollerini, genlerin farklı davranışlarını ve gen interaksiyonlarını kısaca açıklayabilmesi
4) Kromozom ve genlerin yapısı ve işlevleri hakkında bilgiler edinebilmesi ve genlerin fonksiyonlarını öğrenebilmesi
5) Hastalıkların oluşumunda genetiğin katkısını bilmesi ve hastalık etiyolojisinde genetik kusurlarında etkili olabileceğini değerlendirebilmesi
6) Irk tayini, ebeveynlik testleri ve benzeri alanlarda genetik yapıdan nasıl yararlanılacağını bilebilmesi
7) Hayvan ıslahı ve hastalıkların tedavisinde kullanılan moleküler teknikleri bilebilmesi
8) DNA, RNA yapıları ve protein sentez mekanizmasını açıklayabilmesi
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetiğe giriş Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
2 Gen çeşitleri ve kalıtımı Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
3 Deneme birleştirmeleri (mono hibridusmus, dihibridusmus, trihibridusmus, poli hibridusmus), birleştirmelerde yararlı olabilecek formüller Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
4 Genetik açıdan hücre Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
5 Kromozomlar Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
6 Genler ve genetik şifre Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
7 Genetik açıdan hücre bölünmeleri ve bölünmenin genetik önemi, crossing over Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
8 Arasınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Gen ilişkileri (kriptomeri, epistaz, iki gen çiftinin bir karakterin oluşumunda yer alması, pleitropi, polimeri) Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
10 Lethal genler, lethal genler ile mücadele yöntemleri, cinsiyete bağlı kalıtım Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
11 İmmunogenetik (evcil hayvanlarda kan grupları, kan grubu çalışmalarında kullanılan teknikler, ebeveynlik testleri, kan gruplarının verimler ile ilişkisi) Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
12 Rekombinasyonlar (konjugasyon, transdüksiyon, transformasyon) Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
13 Mutasyonlar (defisiyens, delesyon, inversiyon, duplikasyon, translokasyon, euplidi, monoploidi, poliploidi, gen mutasyonları) Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
14 Kromozom sayısı değişmeleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
15 Moleküler genetik Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
16-17 Final Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar