DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Refahı VET   217 3 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin çiftlik hayvanlarının davranış kalıplarını ve bunalrı etkileyen faktörleri anlamaları. Hayvan refahı kavramı ve refahın tanımlanmasındaki ulusal ve uluslartarı kural ve kanunları öğrenmeleri ve kazandıkları öğrenimleri uygulama düzeyinde beceriye dönüştürebilmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Hayvan refahı tanımı, tarihçesi, önemi Hayvan yetiştiriciliğinde hayvan refahının kullanımı Hayvanların nakil ve kesimhane şartlarında hayvan refahı prensipleri Hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişkiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere, Hayvan refahının tanımı, tarihçesi ve önemi ile hayvan yetiştiriciliğinde bu bilgilerden nasıl yararlanacaklarını öğretmek,
2) Ulusal kanun ve yönetmelikler ile Avrupa Birliği direktifleri ve diğer uluslararası kurallar çerçevesinde Türkiye nin yükümlülükleri ve Veteriner Hekimlerin sorumluluk ve yetkileri hakkında bilgilendirmek
3) Öğrencilere hayvan yetiştiriciliği ve hastalıklarının tanı ve tedavileri aşamasında gerekli olan temel hayvan refahı bilgilerini sağlamak
4) Hayvan sahipleri ve hayvanlarla olan mesleki ilişkilerde hayvan refahının önemini kavratmak
5) Veteriner hekimlerin mesleklerini icraları sırasında ihtiyaç duyacakları hayvan refahı odaklı konularda donanımlarını sağlamak
6) Çiftlik teknik gezisi
7) Mezbaha Teknik Gezisi
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvan refahı konusunda kavram bilgisi ve hayvan refahının veteriner hekimliği açısından önemi. Hayvan hakları hareketi ve hayvan refahı uygulamalarının tarihsel gelişimi ışığında hayvan hakları ve hayvan refahı kavramları arasındaki ilişki ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
2 Hayvan refahı uygulamalarının, hayvanların kullanım alanlarına göre ilkeleri ANLATIM Anlatım
3 Hayvan refahı konusunda ulusal ve uluslar arası mevzuat ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
4 Hayvan yetiştiriciliğinde refahın yeri ve önemi, Hayvan refahı değerlendirme metotları ANLATIM Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Hayvan yetiştiriciliği ve refah (Yumurta tavukçuluğu ve Etlik piliç üretiminde refah ile ilgili prensipler) ANLATIM Anlatım
Tartışma
6 Hayvan yetiştiriciliği ve refah (Sığır yetiştiriciliğinde ve süt danası eti üretiminde refah ile ilgili prensipler) ANLATIM Anlatım
Örnek Olay
7 Saha Çalışması YAZILI SINAV Yazılı Sınav
8 ARASINAV UYGULAMA Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
9 Hayvan yetiştiriciliği ve refah (Koyun keçi yetiştiriciliğinde refah ile ilgili Prensipler) ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
10 Hayvan yetiştiriciliği ve refah (Domuz ve Laboratuvar hayvanları yetiştiriciliğinde refah ile ilgili prensipler) ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hayvan nakilleri ve refah ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
12 Hayvan nakilleri ve refah (Alan ve Türler) ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kesimhaneler ve refah, Hayvanat bahçesinde hayvan refahı ile ilgili prensipler UYGULAMA Alıştırma ve Uygulama
14 Hayvanlarda stres oluşturan faktörler, Hayvanlarda uyku davranışları ANLATIM Anlatım
Tartışma
15 Hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişkiler (Vücut ısısı ve canlıların çevreye uyum davranışları) ANLATIM Anlatım
Örnek Olay
16-17 Bitirme sınavı YAZILI SINAV Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar