DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji I * VET   202 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların genel özellikleri, yapısı, mikroorganizma-çevre-organizma ilişkileri, kemoterapötiklerin ve dezenfektanların özellikleri, mikrobiyolojik tanıyöntemleri ve antimikrobiyal duyarlılık testleri konularında bilgi sahibi öğrenci yetiştirmek
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların genel özellikleri, yapısı, mikroorganizma-çevre-organizma ilişkileri, kemoterapötiklerin ve dezenfektanların özellikleri, mikrobiyolojik tanıyöntemleri ve antimikrobiyal duyarlılık testleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojinin amacı, tarihçesi, mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi Ders notu
2 Mikroorganizmaların makroskopik ve mikroskopik morfolojileri Ders notu
3 Mikroorganizmaların anatomik yapısı Ders notu
4 Mikroorganizmaların kimyasal yapısı Ders notu
5 Mikroorganizmaların beslenmesi ve üremesi Ders notu
6 Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları Ders notu
7 Bakterilerde virülans faktörleri, antijenik determinantlar Ders notu
8 Arasınav Soru hazırlama
9 Mikroorganizma genetiği ;nükleik asitlerin yapısı, nükleik asitlerin biyolojik fonksiyonları; Prokaryotlarda DNA replikasyonu,transkripsiyon, ribozomlar ve protein biyosentezi Ders notu
10 Mikroorganizma genetiği ;mikroorganizmalarda fenotipik varyasyonlar ( modifikasyon ) , genotipik varyasyonlar ( mutasyon ) , genetik madde aktarımı ; transformasyon, konjugasyon ve transdüksiyon Ders notu
11 Mikroorganizma genetiği ;ekstrakromozomal genetik elementler ; plasmidlerin genel özellikleri, plasmidlerin yapısı, plasmidlerin sınıflandırılması, başlıca plasmidler ve özellikleri, insersiyon sekansları ( IS elementleri ), transposonlar, Mu fajı, integronlar Ders notu
12 Bakteriyofajlar ;bakteriyofajların klasifikasyonu, morfolojileri, üremeleri, infeksiyon tipleri, lizojeni ve immunite, lizojenik konversiyon, faj rekombinasyonu, fajların izolasyonu, rekombinant DNA teknolojisinde fajlar Ders notu
13 Mikroorganizmalar ve organizmalar arası ilişkiler ;mutualismus, kommensalismus, sinergismus, antibiosis mikroorganizma çevre ilişkileri ; hava florası, toprak florası, su florası Ders notu
14 Kemoterapötiklerin ve dezenfektanlar Ders notu
15 Moleküler mikrobiyoloji ve biyoteknoloji Ders notu
16-17 Final Soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar