DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Viroloji I * VET   204 4 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, virusların yapıları, sınıflandırılmaları, çoğalmaları, üretilmesi ve identifikasyonun öğretilmesi. Viral enfeksiyonlar (etiyolojisi, epidemiyolojisi, patogenezi, kliniği, patolojisi, teşhis yöntemleri) hakkında bilgi verilmesi. Viral hastalıklarla mücadele konusunda bilgi verilmesi, bu bilgileri pratiğe uygulayabilme becerisi kazandırılması. Öğrencilere zoonotik hastalıklar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Bu ders Genel Viroloji ve Veteriner Hekimliği içi önemli olan virusların ve zoonotik virusların genel ozllikleri üzerine odaklanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin işleyişi hakkında bilgi verme, ders kaynaklarının tanıtımı. Virolojinin ve virusların hayvan ve insan sağlığı açısından önemi, virolojinin tarihçesi. Virusun tanımı; virusların genel özellikleri ve diğer mikroorganizmalardan ayıran farklılıklar bilgi sahibi olur. ANLATIM
2 Viruslar ve virolojiye giriş ANLATIM
3 Virusların yapısı, yapı komponentlerinin görevleri ANLATIM
4 Viroloji laboratuarının tanıtımı. Laboratuvarda uygulanan genel kurallar. Viroloji laboratuarında çalışma prensipleri (malzeme ve cihaz tanıtımları, sterilizasyonu) ANLATIM
5 Virusların çeşitliliği ve sınıflandırılması ANLATIM
6 Doku ve hücre kültürleri, Primer hücre kültürü hazırlanması: Virusların Üretilmesi. Embriyolu tavuk yumurtasına ekim yöntemleri UYGULAMA
7 Viral enfeksiyonların epidemiyolojisi ve patogenezi, immunolojisi ve viral aşılar ANLATIM
8 Ara Sınav YAZILI SINAV
9 Virusların Titrasyonu, plak test UYGULAMA
10 Nötralizasyon testi ve kullanım alanları UYGULAMA
11 Hemaglütinasyon test ve virolojide kullanımı. Kuduz ve laboratuvar teşhisi. UYGULAMA
12 Agar Jel İmmundiffüzyon ve Komplement Fikzasyon testleri ve virolojide kullanımı UYGULAMA
13 İmmunfloresan testi ve ELISA ANLATIM
14 Virolojide Kullanılan Moleküler teknikler. Polimerase Zincir Reaksiyonu ve virolojide kullanımı, slayt/barkovizyon gösterimi ANLATIM
15 Transmissible spongioform ensefalopatiler ANLATIM
16-17 Bitirme sınavı YAZILI SINAV

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar