DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji II VET   212 4 3 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDIR
Dersi Verenler
Prof. Dr.HİKMET YETER ÇOĞUN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSİNAN KANDIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öncelikle veteriner ve beşeri sahada temel fizyolojik bilgi, kavram ve terminolojileri ileriki dönemlerde kullanmaya ve yorumlamaya temel olacak şekilde sunmak.
Dersin İçeriği
Farklı hayvanlarda beslenme fizyolojisi ile mide-barsak fonksiyonunun genel kuralları, sindirim olaylarının öğrenilmesi. Solunum, boşaltım, üreme organlarının görevleri ve sinirsel denetimlerinin öğrenilmesi. Kardiyovasküler sistemin yapı ve görevlerinin öğrenilmesi. Hormonal denetim sisteminin fonksiyonlarının öğrenilmesi. Beden ve çevre ısısı ilişkileri ve duyu organlarının yapı ve görevlerinin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı hayvanlarda beslenme fizyolojisi ile mide-barsak fonksiyonunun genel kuralları, sindirim olaylarının öğrenilmesi
2) Solunum, boşaltım, üreme organlarının görevleri ve sinirsel denetimlerinin öğrenilmesi
3) Kardiyovasküler sistemin yapı ve görevlerinin öğrenilmesi
4) Hormonal denetim sisteminin fonksiyonlarının öğrenilmesi
5) Beden ve çevre ısısı ilişkileri ve duyu organlarının yapı ve görevlerinin öğrenilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Solunun sistemi - Solunum organları, inspirasyon ve ekspirasyon mekanizması, solunum tipleri, akciğer volüm ve kapasiteleri, dakika akciğer volümü Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 Solunum sistemi Alveoler ventilasyon, intrapulmonik ve intratorasik basınç, pnömotoraks, solunum gazlarının taşınması, hemoglobin yapı ve fonksiyonları, oksijen dissosiasyonu, oksijen ve karbondioksit taşınması Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 Solunum sistemi - Tampon istemleri, kanın pH sı, asit-baz dengesi, anoksi, siyanozis, solunumun sinirsel kontrolü Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Boşaltım Sistemi - Tuz ve su dengesi, sistemik kan kılcal damarları ile doku sıvısı arasındaki alış veriş , böbreklerin fonksiyonel anatomisi, nefron, kan sirkülasyonu Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Boşaltım Sistemi - Glomerülar filtrasyon ve etkili faktörler, proksimal tubül su bikarbonat, fosfat ve potasyum geri emilimi, Distal tubül, sodyum ve klor emilimi, potasyum ekskresyonu, idrarın asitleştirilmesi, klirens, ürinasyon ve sinirsel kontrolü Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Sindirim Sistemi - Ağızda sindirim, besin istemi, düzenlenmesi, iştah, açlık, susuzluk ve kontrolü, tükürük, bileşimi, miktarı, görevleri,yutma, midede sindirim, mide bezleri, salgısı ve sekresyonunun düzenlenmesi, mide sindiriminde mekaniksel olaylar Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Sindirim Sistemi - Midenin boşalması ve kusma, ruminant midesinde sindirim, ruminant midesinin gelişimi, ruminant mide hareketleri ve sinirsel kontrolü, geviş getirme ve geğirme Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav ARA SINAV Yazılı Sınav
9 Sindirim Sistemi - Rumen mikroorganizmaları, rumende sindirim olayları karbonhidratların ve azotlu maddelerin sindirimi, bağırsaklarda sindirim, pankreas salgısı Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Sindirim Sistemi - Safra, barsak salgısı, midede emilim, bağırsaklarda emilim , kanatlılarda sindirim Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Endokrin Sistem - Hormonların sınıflandırılması, salgılanması, etki mekanizması, endokrin bezler, nörohipofiz, oksitosin ve antidiüretik hormon Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Endokrin Sistem - Pars intermedia hormonu, büyüme hormonu, tiroid bezi ve hormonu Paratiroid bezi ve parathormon, kalsitonin vitamin D etki mekanizması ve metabolizması Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Endokrin Sistem - Pankreas hormonları, glandula adrenalis, adrenal korteks ve medulla hormonları Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Endokrin Sistem - Üreme fizyolojisi, seks hormonlarının mekanizmaları ve etkileri, plesentanın fonksiyonu Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 FİNAL SINAVI Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar