DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Viral Zoonozlar VTS   228 4 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, virüslerin neden olduğu ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz enfeksiyonların öğretilmesi. Viral enfeksiyonlar (etiyolojisi, epidemiyolojisi, patogenezi, kliniği, patolojisi, teşhis yöntemleri) hakkında bilgi verilmesi. Viral hastalıklarla mücadele konusunda bilgi verilmesi, bu bilgileri pratiğe uygulayabilme becerisi kazandırılması. Öğrencilere zoonotik hastalıklar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Bu ders Özel Viroloji ve Veteriner Hekimliği içi önemli olan virusların ve zoonotik virusların üzerine odaklanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zoonozların önemi hakkında bilgi verebilmesi
2) Viral zoonozları anlatabilmesi
3) Zoonoz hastalıkların kontrolü ve korunma tedbirleri
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zoonozların tanımı, halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından önemi ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
2 Zoonozların önemi ve sınıflandırılması, kamu ve özel sektörün ilgili çalışmaları ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Viral zoonoz hastaliklar hakkinda genel bilgi ANLATIM Anlatım
Gösteri
4 Viral Zoonozlar ve kanunlar ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
5 Viral zoonozlar ve ihbar ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Rhabdoviridae ve KUDUZ UYGULAMA Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Adana Veteriner Araştırma Laboratuvarı Teknik Gezisi TEKNIK GEZI Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav YAZILI SINAV Yazılı Sınav
9 Prionlar ve Hastalıkları ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mezbaha Teknik Gezisi SAHA CALISMASI Alıştırma ve Uygulama
11 Arbovirus Enfeksiyonları ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
12 Picornaviridae (Şap) ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Flavi-,Bunya-, Toga-, Reoviridae Hastaliklari ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ora enf. Arenaviridae.enf . Isırma ile Arenaviridae enf..ve Herpesviridae Hastaliklari ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çiftlik Teknik Gezisi TEKNIK GEZI Alıştırma ve Uygulama
16-17 Bitirme sınavı YAZILI SINAV Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar