DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji II VET   301 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvanların bakteriyel ve mikotik hastalıkları, zoonozlar hastalıkları, epidemiyolojisi, laboratuar tanısı, kontrolü ve aşıları konularında bilgi sahibi öğrenci yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Hayvanların bakteriyel ve mikotik hastalıkları, zoonozlar hastalıkları, epidemiyolojisi, laboratuar tanısı, kontrolü ve aşıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan bakteri ve mantarların koloni ve mikroskopik morfolojilerini tanıyabilme
2) Bakteri ve mantarların bulaşma şekillerini ve patogenezlerini kavrayabilme
3) Hayvanlardaki semptomlara göre hastalık konusunda fikir yürütebilme
4) Hasta ya da ölmüş hayvandan teşhis için materyal alabilme ve uygun şartlarda laboratuvara gönderebilme
5) Laboratuvar teşhis prosedürlerini uygulayabilme
6) Antibiyogram testini uygulayabilme
7) Hastalıkları ve salgınları önlemek için hijyenik önlemleri ve aşıları zamanında uygulayabilme
8) İhbarı mecburi hastalıklarda hayvan sağlık zabıtası hükümlerini uygulayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Streptokok, Stafilokok mastitisleri ve oluşturdukları diğer infeksiyonlar Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
2 Enterobacteriaceae familyasının genel özellikleri, Kolibasillozis, diğer E.coli infeksiyonları , Salmonella, Klebsiella, Yersinia, İnfeksiyonları ve zoonotik önemleri Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
3 Pasteurella, Mannheimia, Haemophilus, Actinobacillus, Histophilus, Pseudomonas ve Burkholderia türlerinin genel özellikleri, Ruam ve oluşturdukları diğer infeksiyonlar. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
4 Aeromonas, Pleiomonas, Vibrio, Moraxella, Bordetella, Taylorella, Bartonella ve Brucella türlerinin genel özellikleri, oluşturdukları infeksiyonlar, Brucelloz ve zoonotik önemi. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
5 Campylobacter, Helicobacter ve Listeria türleri, oluşturdukları infeksiyonlar, zoonotik önemleri Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
6 Erysipelothrix, Actinomyces, Nocardia, Corynebacterium, Rhodococcus türlerinin genel özellikleri ve oluşturdukları infeksiyonlar. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
7 Önemli Mycobacterium türleri, genel özellikleri, Tuberkuloz ve Paratuberkuloz Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
8 Ara sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Bacillusların genel özellikleri, Anthraks, zoonotik önemi ve Clostridium İnfeksiyonları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
10 Clostridium infeksiyonları, Bacteriodes ve Fusobacterium İnfeksiyonları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
11 Leptospira ve Mycoplasma türlerinin genel özellikleri ve oluşturdukları infeksiyonlar, Leptospirozun zoonotik önemi Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
12 Ricketsia, Chlamydia ve Chlamydophila İnfeksiyonları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
13 Kutan ve Subkutan Mikozlar Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
14 Sistemik Mikozlar Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
15 15-Sistemik Mikozlar ve Mikotoksinler 16-Final Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Final sıavı Soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar