DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zootekni I VET   305 5 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ladine ÇELİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.LADİNE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
hayvansal üretim, türler, ırklar, üretim modelleri, barınak yapısı, yönetim ve hayvancılığın genel yapısı konularında öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Zootekni terimleri hayvan türleri ırkları genel özellikleri verim düzeyleri ve etki eden faktörler üretim koşulları, hayvancılığın önemi Dünyada ve Türkiyede hayvancılığın durumu güncel yaklaşımlar değerlendirilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zootekni terminolojisini öğrenir.
2) Dünya ve Türkiye Hayvancılığının genel durumunu ve önemini öğrenir.
3) Hayvancılıkta genetic ve çevresel faktörleri öğrenir.
4) Yetiştirme ve seleksiyon metodlarını öğrenir.
5) Kuluçka bilgisine sahip olur Karkas bilgisine sahip olur.
6) Hayvancılıktaki yeni trendleri öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zootekni terminolojisi, tür ve ırkın oluşumu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Dünya ve Türkiye Hayvancılığına genel bakış (hayvancılığın ekonomideki yeri, hayvan varlığı, hayvansal üretim ve tüketim, işletme yapısı ve yapısal durum) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Hayvan türleri ve özellikleri Dünyada ve Türkiyede yaygın hayvan ırklarının genel özellikleri ve bölgesel dağılımı morfolojik ve fizyolojik özellikleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Hayvancılığın beslenmedeki yeri, önemi, tüketim düzeyi, iyileştirme önerileri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Hayvanlarda verimler ve verim özellikleri (et, süt, yumurta, döl, kıl, yapağı) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Genetik faktörler Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Çevresel faktörler (adaptasyon, stres, direnç, biyogüvenlik), Yetiştirme metotları (saf yetiştirme, akrabalı yetiştirme, kan tazeleme, melezleme) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 ara sınav yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Seleksiyon ve seleksiyon metotları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Kuluçka bilgisi ve tekniği (kuluçkahane, ekipmanlar, yumurtalara uygulanan işlemler, kuluçka koşulları, embriyonal gelişim, kuluçka sonuçlarını etkileyen faktörler) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Puantaj, yaş tayini, karkasların sınıflandırılması Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Hayvan barınakları, planlanması (ahır, ağıl, kümes sistemleri) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Hayvancılıkta yeni yaklaşımlar-1 (hayvan refahı, gıda güvenliği, fonksiyonel ürün üretimi) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Hayvancılıkta yeni yaklaşımlar-2 (doğal üretim yöntemleri, organik hayvancılık, iyi hayvancılık uygulamaları) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Hayvancılığın sorunları ve çözüm yolları. Türkiye hayvancılığının dünü, bugünü ve geleceği Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar