DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji I VET   311 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Petek PİNER BENLİ
Dersi Verenler
HALİS UĞUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında ilaçların farmakodinami ve farmakokinetiği ile klinikte kullanımına ait genel ve spesifik bilgilerin kavratılması, vücut sistemlerine etki eden ilaçların kaynakları, etki şekilleri, kullanılışları ve dozlarının öğretilmesi, doğru ve bilinçli ilaç kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Genel farmakoloji, merkezi sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi ilaçları, kalp damar sistemi ilaçları, kan ve kanı şekillendiren yapıları etkileyen ilaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmakolojinin temel kavram ve terminolojisini açıklayabilme.
2) İlaçların kaynakları ve genel özellikleri ile vücuda uygulanan ilaçların emilimi, vücutta dağılımı, biyotransformasyonu ve vücuttan atılımını kavrayabilme.
3) İlaçların vücuttaki etki şekilleri, veriliş yolları ve dozları ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşmelerini ve istenmeyen etkilerini açıklayabilme.
4) İlaç şekillerini açıklayabilme.
5) Vücut sistemlerini etkiyen ilaçlarının kaynaklarını ve özelliklerini listeleyebilme.
6) Sinir sistemi ilaçlarının özellikleri, farmakokinetiği, farmakoninamiği, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
7) Kalpdamar sistemini etkiyen ilaçların özellikleri, farmakokinetiği, farmakoninamiği, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
8) Kan ve kanı şekillendiren organlara etkiyen ilaçların özellikleri, farmakokinetiği, farmakoninamiği, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme. 9.
9) İlaçların reçeteye yazımını yapabilme.
10) Ders kapsamında edinilen bilgileri klinikte kullanabilme.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakolojiye giriş, ilaçların kaynakları, dozlar, yapı etki ilişkisi ve tıbbi kimya. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Farmakokinetik (ilaçların kullanılma yolları, emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve atılımı) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Farmakodinamik (etki şekilleri, doz yoğunluk etki ilişkisi, etkileşme ve ilaçların istenmeyen etkileri) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Merkezi sinir sistemi ilaçları (giriş, genel anestezikler). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Merkezi sinir sistemi ilaçları (yatıştırıcı ve uyku ilaçları, çırpınma önleyici ve psikotrop ilaçlar) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Merkezi sinir sistemi ilaçları (merkezi etkili kas gevşeticiler, yerel anestezikler, narkotik ağrı kesiciler ve antagonistleri). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Merkezi sinir sistemi ilaçları (narkotik olmayan ağrı kesiciler, damla hastalığında kullanılan ilaçlar, merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara sınav Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Otonom sinir sistemi ilaçları (giriş, sempatomimetik ilaçlar. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Otonom sinir sistemi ilaçları (sempatolitik ve parasempatomimetik ilaçlar). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Otonom sinir sistemi ilaçları (parasempatolitik ilaçlar, otonom gangliyonları etkileyen ilaçlar, nöromuskuler blokan ilaçlar) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Kalpdamar sistemi ilaçları (giriş, kalp kasının kasılma gücünü artıran ve azaltan ilaçlar, kalpte ritmi düzelten ilaçlar). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Kalp damar sistemi ilaçları (ön göğüs ağrısında kullanılan ilaçlar, çevre damarları genişleten ve kan basıncını düşüren ilaçlar). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Kan ve kanı şekillendiren yapıları etkileyen ilaçlar (kanamaya yol açan ilaçlar). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Kan ve kanı şekillendiren yapıları etkileyen ilaçlar (kanamayı dindiren ilaçlar). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar