DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Kaynaklı Zoonoz Hastalıklar VTS   301 5 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHATİCE YAZGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Veteriner Fakültesinden mezun olan öğrencilerin gıda kaynaklı zoonoz hastalıkların, tanı, tedavi, korunma ve kontrol yöntemlerini öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Gıda kaynaklı zoonoz hastalıklar dersi; gıdalar yoluyla insanlara geçen bakteriyel, viral ve paraziter zoonoz hastalıkları kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders sonunda öğrenci gıda kaynaklı zoonozları tanır.
2) Bu ders sonunda öğrenci korunma ve kontrol yöntemlerini bilir.
3) Bu ders sonunda öğrenci gıda kaynaklı paraziter zoonozları tanır.
4) Bu ders sonunda öğrenci gıda kaynaklı bakteriyel zoonozları tanır.
5) Bu ders sonunda öğrenci gıda kaynaklı viral zoonozları tanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zoonozun tanımı ve zoonoz organizmalara genel bir bakış Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Gıdaların zoonoz organizmalarla kontaminasyon yolları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Gıda kaynaklı zoonozlardan korunma yolları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Gıdalardan laboratuvarda patojen analizi için numune alınması Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Gıda kaynaklı bakteriyel zoonozlar: Salmonella ve E.coli Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Gıda kaynaklı bakteriyel zoonozlar: Yersinia enterocolitica ve Camplobacter jejuni Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Gıda kaynaklı bakteriyel zoonozlar: Vibrionaceae sp., Aeromonas hydrophila ve Plesiomonas shigelloides Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara sınav Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Gıda kaynaklı bakteriyel zoonozlar: Listeria monocytogenes ve Brucella sp. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Gıda kaynaklı bakteriyel zoonozlar: Staphylococcus aureus, Enterococcus ve diğer bakteriler (Mycobacterium sp.,Bacillus anthracis, Coxiella burnetti) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Gıda kaynaklı paraziter zoonozlar: Trematodlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Gıda kaynaklı paraziter zoonozlar: Cestodlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Gıda kaynaklı paraziter zoonozlar: Nematodlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Gıda kaynaklı paraziter zoonozlar: Protozoa Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Gıda kaynaklı viral zoonozlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar