DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Laboratuvar Güvenliği VTS   303 5 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Petek PİNER BENLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında laboratuvarda kimyasal ve biyolojik güvenlik tedbirlerinin ve olası laboratuar kazalarında alınması gereken önemler ile ilkyardım kurallarının uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. .
Dersin İçeriği
Laboratuvarda kullanılan güvenlik ekipmanları, laboratuvar kazaları, laboratuvarda biyolojik ve kimyasal güvenlik, laboratuar kazlarında alınması gereken tedbirler ve ilkyardım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvar kullanımı öncesi alması gereken güvenlik tedbirlerini açıklayabilme.
2) Laboratuvarda güvenli çalışma prensibine sahip olmak üzere dikkat edilmesi gerekenleri uygulayabilme.
3) Laboratuvarda kullanılan kimyasal ve tıbbi malzemelerin güvenlik bilgilerin açıklayabilme.
4) Kimyasalların ve tıbbi atıkların güvenli bertarafını yapabilme.
5) Yangın, deprem, elektrik kazalarında alınması gereken tedbirleri uygulayabilme.
6) Laboratuvarda hastalık ve bulaşı riskine karşı kişisel güvenlik tedbirlerini alıp uygulayabilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar güvenliğine giriş. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Laboratuar malzemelerinin kullanımında uyulması gereken kurallar. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Laboratuvarda kişisel güvenlik ekipmanlarının kullanımı. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Kimyasalların sınıflandırılması ve laboratuvarda yerleşimi. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Kimyasalların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Kimyasalların depolanması. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Kimyasalların güvenli olarak bertarafı. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Kimyasalların güvenli olarak bertarafı. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Yangın, elektrik kazaları, deprem gibi doğal afetlerin öncesinde alınması gereken tedbirler ve olay esnasında yapılması gerekenler. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Laboratuvarda hastalık bulaşı risklerine karşı güvenlik kuralları. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Laboratuvarda biyolojik atıkların bertarafı. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Laboratuvar katı atıkların bertarafı. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Acil Durumlarda uygulanacak prosedürler ve İlkyardım. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Laboratuvar kazalarının rapor edilmesi. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar