DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji II VET   304 6 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Petek PİNER BENLİ
Dersi Verenler
HALİS UĞUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında vücut sistemlerine etki eden ilaçların (hormonal sistem , solunum sistemi, sindirim sistemi) kaynakları, etki şekilleri, kullanılışları ve dozlarının öğretilmesi, beslenme farmakolojisi (vitaminler, mineraller, gelişmeyi hızlandıran maddeler), kemoterapötik ilaçların (antibiyotikler, anthelmintikler, protozoonları ve mantarları etkileyen ilaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar) kavratılması, doğru ve bilinçli ilaç kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Hormonal sistem farmakolojisi, sıvı-elektrolit ve asit-baz sistem famakolojisi, solunum sistemi famakolojisi, sindirim sistemi farmakolojisi, beslenme farmakolojisi, kemoterapötik ilaçlar (antibiyotikler, anthelmintikler, protozoonları ve mantarları etkileyen ilaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerel Hormonları açıklayabilme.
2) Hormonal sisteme etki eden ilaçlarının kaynaklarını ve özelliklerini sıralayabilme.
3) Sıvı-elektrolit ve asit-baz denge bozukluları ve bu sisteme etki eden ilaçların kaynaklarını ve özelliklerini açıklayabilme.
4) Solunum sisteme etki eden ilaçlarının kaynaklarını ve özelliklerini sıralayabilme. .
5) Sindirim sisteme etki eden ilaçlarının kaynaklarını ve özelliklerini sıralayabilme.
6) Vitamin maddeler, mineral maddeler ve gelişmeyi hızlandırıcı maddelerin özellikleri ve kullanım şekillerini açıklayabilme.
7) Kemoterapötik ilaçların (antibiyotikler) özellikleri, farmakokinetiği, etki şekilleri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
8) Kemoterapötik ilaçların (antihelmintikler) özellikleri, farmakokinetiği, etki şekilleri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
9) Kemoterapötik ilaçların (protozoonları ve mantarları etkileyen ilaçlar) özellikleri, farmakokinetiği, etki şekilleri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
10) Kemoterapötik ilaçların (antiseptik ve dezenfektanlar) özellikleri, farmakokinetiği, etki şekilleri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
11) İlaçların doğru ve bilinçli kullanımını kavrayabilme.
12) Ders kapsamında ilaçların reçeteye yazımını yapabilme.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerel hormonlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Hormonal sistem farmakolojisi (giriş, hipotalamus ve hipfiz hormonları ile üremeyi etkileyen hormonlar) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Hormonal sistem farmakolojisi (Adrenal steroidler,İnsülin, Tiroid hormonları) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Sıvıelektrolit ve asitbaz sistem farmakolojisi (sıvıelektrolit ve asitbaz sistemi denge bozukları) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Sıvıelektrolit ve asitbaz sistemi farmakolojisi (böbrek ve idrar yollarını etkileyen maddeler, dolaşım şoku ve sağaltımı) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Solunum sistemi farmakolojisi (öksürük kesici, balgam söktürücü, solunum yollarını genişleten ilaçlar) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Sindirim sistemi farmakolojisi (ağız, yutak ve özefagusu etkileyen ilaçlar ile mideyi etkileyen ilaçlar) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Sindirim sistemi farmakolojisi (bağırsakları ve karaciğeri etkileyen ilaçlar ile rumen farmakolojisi) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Beslenme Farmakolojisi (Vitminler, Mineral maddeler, gelişmeyi hızlandırıcı maddeler). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Kemoterapötik ilaçlar (antibiyotikler, betalaktamlar ve aminoglikozidler) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Kemoterapötik ilaçlar (antibiyotikler, makrolidler, tetrasiklinler, fenikoller, linkozamidler ve polipeptidler) . Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Kemoterapötik ilaçlar (antibiyotikler, kinolonlar, nitrofuranlar, imidazoller, rifamisinler, sülfonamidler ve diğer antibiyotikler). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Kemoterapötik ilaçlar (anthelmintikler). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Kemoterapötik ilaçlar (protozoonları ve mantarları etkileyen ilaçlar). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar