DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda İşletmeleri Hijyeni VTS   308 6 3 3 9

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAZGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHATİCE YAZGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri hayvansal gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalarda genel işletme hijyen kuralları ve gıda güvenliği konusunda bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Gıda işletmelerinde hijyen, personel hijyeni, makina ve teçhizat hijyeni ve tasarımı, genel depolama prensibleri, tipleri ve teknikleri, donmuş gıdaların (Çiğ et, kanatlı ve balık etleri, süt ve kremaların) çözülmesi ve depolama raf ömrü ilişkisi, hayvansal gıda ürünlerinde sıcaklığın izlenmesi, soğuk zincir , taşıma ve depolama ile nakliye aracının uygunluğu, gıda işletmelerinde zararlı kontrolu ve kimyasal olmayan zararlı yönetiminde temel konular, gıda işletmelerinde yabancı madde kontaminasyonunu önleyecek genel yöntemler, yasal zorunluluklar, gıda kaynaklı biyoterörizim riskleri ve biyoterörizimden koruyacak önlemler, hayvansal gıdaların depolama sıcaklık ve sürelerini ve uygun olamayan koşullarda (sıcaklık) kaldığında atılma süreleri konuları içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıda işletmelerinde hijyenin önemini kavrar, temel kavramları bilir.
2) Gıda işletmelerinin genel tasarım prensiplerini, kontaminasyonu önleyecek engelerleri, işletme yer seçimi, ve işletme binası genel yapısını nasıl olmalı bilir.
3) Üretim alanında tasarım prensiblerini (İş akışı, iligli alanların birbirine yakınlığı, fiziksel bulunması gereken alanları) bilir.
4) Gıda işletmesinde kullanılacak alet, ekipman hijyeninin önemini ve nasıl olmalı bilir.
5) Hijyenik tasarımın kanıtlanması ve sertifikasyonunu bilir.
6) Personel hijyen uygulamalarını bilir.
7) Genel depolama prensiblerini, depo tiplerini, depolama tekniklerini bilir. Gıda işletmelerinde makina teçhizat hijyen ve suyun dezenfekisyonun önemini bilir.
8) Ara sınav
9) Donmuş gıdaların (Çiğ et, kanatlı ve balık etleri, süt ve kremaların) çözülmesi ve depolama raf ömrü ilişkisi nasıl olmalıdır bilir.
10) Hayvansal gıda ürünlerinde sıcaklığın izlenmesi, soğuk zincir , taşıma ve depolama ile nakliye aracının uygunluğu nasıl olmalıdır bilir.
11) Gıda işletmelerinde zararlı kontrolu ve kimyasal olmayan zararlı yönetiminde temel konuları bilir.
12) Gıda işletmelerinde yabancı madde kontaminasyonunu önleyecek genel yöntemler, yasal zorunlulukları bilir.
13) Gıda kanununlarında hijyen ile ilgili yaptırımları bilir.
14) Gıda kaynaklı biyoterörizim riskleri ve biyoterörizimden koruyacak önlemleri bilir.
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda işletmelerinde hijyenin önemini ve temel kavramlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Gıda işletmelerinin genel tasarım prensipleri, kontaminasyonu önleyecek engelerleri, işletme yer seçimi, ve işletme binası genel yapısı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
3 Üretim alanında tasarım prensipleri (İş akışı, iligli alanların birbirine yakınlığı, fiziksel bulunması geeken alanları) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Gıda işletmesinde kullanılacak alet, ekipman hijyeninin önemi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Hijyenik tasarımın kanıtlanması ve sertifikasyonunu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Personel hijyen uygulamaları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
7 Genel depolama prensibleri, depo tipleri, depolama teknikleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Soru hazırlama Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Gıda işletmelerinde makina teçhizat hijyen ve suyun dezenfekisyonun Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
10 Donmuş gıdaların (Çiğ et, kanatlı ve balık etleri, süt ve kremaların) çözülmesi ve depolama raf ömrü ilişkisi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Hayvansal gıda ürünlerinde sıcaklığın izlenmesi, soğuk zincir , taşıma ve depolama ile nakliye aracının uygunluğu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Gıda işletmelerinde zararlı kontrolu ve kimyasal olmayan zararlı yönetiminde temel konular.Gıda işletmelerinde yabancı madde kontaminasyonunu önleyecek genel yöntemler, yasal zorunluluklar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Gıda kaynaklı biyoterörizim riskleri ve biyoterörizimden koruyacak önlemler, Gıda kanununlarında hijyen ile ilgili yaptırımları. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 Hayvansal gıdaların depolama sıcaklık ve süreleri, uygun olamayan koşullarda (sıcaklık) kaldığında atılma süreleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 Final sınavı Soru hazırlama Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar