DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Barınakları ve Hijyeni VTS   310 6 3 3 9

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değişik tür hayvanlar için uygun barınak ve barındırma koşulları ile bu yerlerin hijyeninin öğretilmesi amaçlanır
Dersin İçeriği
Değişik hayvan türleri için barınaklarda yaşam koşullarının, beslenmesinin düzenlenmesi ve hastalıklara karşı hijyenin sağlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli hayvanlar türleri için barınak yeri seçimini öğrenir
2) Hayvan gereksinimleri ve donanımlarına göre barınak içi düzenlemeyi öğrenir
3) Barınak hijyenini öğrenir
4) Süt ve besi sığırları için uygun barınaklarının plan ve yapımlarının öğrenir
5) Süt ve besi sığırları için barınağın nasıl olacağını ve şartlarını öğrenir
6) Sağım sistemleri ve bu bölge ile makinaların hijyenini öğrenir
7) Keçi ve koyunlarda barınak koşullarının sağlanmasını öğrenir
8) At ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde barınak koşullarını öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvan barınakları ve hijyeni hakkında giriş ve barınaklarla ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler Ders notları Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Çiftlik hayvanlarında gerekli çevresel etkiler içinde iklimlendirme, doğal ve suni havalandırma sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Sığır barınakları için yer seçimi, süt ve besi sığırları barınak için tasarlanan çiftlik tiplerinin belirlenmesi, ve bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Barınak içi ve dışı düzenlemeler ile ahır ekipmanlarının boyutları ve birim hayvan için gerekli ölçüler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Buzağıların barındırılması ve hijyen Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Besi sığırı barınak tiplerinin ile avantaj ve dezavantajları. hayvan başına gerekli yaşam alanı ölçüleri, ekipmanlar ve gereksinimleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Hayvan barınakları için gerekli olan diğer üniteler ve koyun ve keçi barınakları yerlerinin seçimi, çevre koşulları ve optimum değerleri ile barınağın avantaj ve dezavantajları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Arasınav Arasınav sorularının hazırlanması Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 koyun ve keçi barınaklarının içi ve dışı düzenlemeler ve dezenfeksiyonu Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Tavuk kümeslerinin yerleşiminde ve planlamasında dikkat edilecek konular, uygun kümes tipinin seçimi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Kümes ekipmanlarının ve hayvan başına düşen alanın hesaplanması Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Kümes içi çevre koşullarının etçi ve yumurtacılar için belirlenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Alternatif barındırma sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 At barınaklarının yeri seçimi, barınak tiplerinin belirlenmesi. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Atlar için ekipmanlar ve manejlerin belirlenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Final Sınavı final sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar