DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Laboratuvar Teşhis VTS   312 6 3 3 9

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenk ER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCENK ER1. Öğretim Grup:A
1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hastalıkların teşhisi için Veteriner Hekimlerin uygun laboratuvar tetkikleri seçebilmeleri, sonuçları değerlendirerek kesin ve doğru tanı koyabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Hematolojik muayene, eritrosit bozuklukları ve testleri, hemogram, lökosit bozuklukları ve testleri, lökogram, karaciğer hastalıkları ve testleri, safra kesesi hastalıkları, septisemi, hemostazis ve pıhtılaşma bozuklukları, üriner sistem hastalıkları ve testleri, sindirim sitemi, enfeksiyöz hastalıklar ve testleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler hematolojik ve biyokimyasal bilgileri kan sisteminde oluşabilecek anormal durumları yorumlayabilecektir
2) Öğrenciler hayvanlardan kan alma yöntemlerini öğrenecek
3) Öğrenciler hayvanlardan kanın incelenmesi için gerekli laboratuvar tetkiklerini uygulayabilecek
4) Öğrenciler kan serumunu, plazmasını çıkarma yöntemlerini öğrenecek
5) Öğrenciler kan serumu ve plazmasının incelenmesi için gerekli laboratuvar tekniklerini uygulayabileceklerdir.
6) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
7) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
8) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
9) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
10) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
11) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
12) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
13) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
14) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir
15) Öğrenciler laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilecek ve tedavi için gereken tercihleri yapabilecektir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralar ve açıklar
X
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hematolojik muayene Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
2 Eritrosit bozuklukları ve testleri Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Lökosit bozuklukları ve testleri Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
4 Primer karaciğer hastalıkları ve testleri Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
5 Sekunder karaciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları ve testleri Ders notu Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 Bakteriyemi, Viremi, Septisemi, Endotoksemi, SIRS, Çoklu organ yetmezliği Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
7 Bakteriyemi, Viremi, Septisemi, Endotoksemi, SIRS, Çoklu organ yetmezliği Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notu Yazılı Sınav
Ödev
9 İdrar muayenesi Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
10 Üriner sistem hastalıkları ve testleri Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
11 Sindirim sistemi hastalıkları ve testleri Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
12 Enfeksiyöz hastalıklar ve testleri Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
13 Vaka raporları ve vaka hakkında konsultasyon Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
14 Vaka raporları ve vaka hakkında konsultasyon Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
15 Final sınavı Ders notu Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar