DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arı Hastalıkları VET   317 5 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı Veteriner fakültesinden mezun olan öğrencilerin temel arıcılık ve yetiştiricilik kriterlerini öğrenmesini, arı hastalıkları ve zararlılarını tanımasını, teşhis ve tedavilerini yapabilecek beceriyi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Arı hastalıkları dersi; bal arısının anatomik yapısı, fizyolojik özellikleri, bakım ve beslenmesi ile bal arılarında hastalığa neden olan organizmaların taksonomisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, neden oldukları hastalıkların klinik semptomları ile tanı, tedavi ve kontrolleri konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler arıcılığı, problemlerini ve çözüm yollarını bilir;
2) Öğrenciler anemnez alır ve kovan muayenesi yapar
3) Öğrenciler arı hastalıklarını tanır ve tedavilerini yapar
4) Öğrenciler tekniğine uygun olarak kovandan numune alır ve laboratuvara gönderir
5) Öğrenciler arı hastalıkları ile ilgili reçete yazar ve arı hastalıklarına karşı koruyucu hekimliği bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)