DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği VET   127 1 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşamı tehlikeye düşüren acil durumlarda yardım çağırma ve yardım gelene kadar yapılabilecek ilaçsız uygulamaların öğretilmesi
Dersin İçeriği
Yetişkin, Bebek ve Çocuklarda İlkyardım, Temel Yaşam Desteği, ve Tam otomatik external defibrillatör kullanıcısı uygulamalı eğitimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşamı tehlikeye düşüren acil durumlar nelerdir.
2) Acil Durumlarda yardım çağırma ve organizasyon yeteneğikazanma
3) Kendinikoruma, hasta/yaralıyıkoruma ve önlem alabilme
4) Hasta/yaralıyı değerlendirme
5) Etkin ilkyardım uygulayabilme yeteneği kazanılması
6) Derssırasında yapılacak uygulamalar ile ilkyardım el becerisikazanabilmek
7) Hasta/yaralıya zarar vermeyi engellemek
8) Kalp krizini anlamak ve önlem almak
9) OtomatikEksternal Defibrillatör nedir ve nasıl uygulanır
10) Yetişkinlerde TemelYaşam Desteğive uygulamalrı ile öğrenim becerisini uygulama düzeyinde kazanmak
11) Çocuklarda TemelYaşam Desteğive uygulamalrı ile öğrenim becerisini uygulama düzeyinde kazanmak. 1
12) BebeklerdeTemelYaşam Desteğive uygulamalrı ile öğrenim becerisini uygulama düzeyinde kazanmak.
13) Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde OtomatikExternal Defibrillatör uygulamaları ile öğrenim becerisini uygulama düzeyinde kazanmak.
14) Heimlichmanevrasıve tıkanma ilkyardımı, şokve koma pozisyonları uygulamaları
15) Hastaneden ve SağlıkYardımından Uzak Durumlarda Acil Doğumlarda Anneye ve Bebeğe Yardım Edebilme