DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Histoloji I VET   117 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet AYDOĞAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET AYDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücrenin yapısı, fonksiyonları ve hücre siklusu hakkında temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Hücre ve organelleri, Hücre zarında taşınma, Hücreler arası bağlantılar, Hücre iskeleti, Hücre siklusu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders sonunda öğrenciler hücrenin yapısı ve görevlerini öğrenir.
2) Öğrenciler hücre siklusunu öğrenir.
3) Öğrenciler temel histolojik kavramları öğrenir.
4) Öğrenciler hücreler arası bağlantıları öğrenir.
5) Öğrenciler hücre zarında taşınmayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Histolojinin tanımı, amacı ve tarihçesi, histolojinin tıptaki önemi, histolojinin diğer tıp bilim dallarıyla ilişkileri Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Temel histolojik kavramlar, histolojik teknik, histolojik boyama teknikleri Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Hücre hakkında genel bilgiler, hücrelerin yapısal özellikleri, hücrelerin fonksiyonel özellikleri Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Sitoplazma, sitozolde gerçekleşen aktiviteler, hücre zarı, hücre zarında taşınma Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Hücreler arası bağlantılar, hücre junction diyagramı, hücreler arası iletişim Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, mitokondriyon, lizozom, peroksizomlar Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Hücre iskeleti, mikrotubuluslar, miktofilamanlar, intermediyer filamanlar, inklüzyonlar Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Nükleus, nükleolus, çekirdek zarı, kromatin, nükleik asitler, hücre siklusu, mitoz bölünme, mayoz bölünme Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Apoptozis, apoptozisin görüldüğü hücre çeşitleri, apoptozis yolakları, apoptozis ve nekroz arasındaki farklar Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Ekstrasellüler matriks ve yapısal özellikleri, şekilsiz temel madde, lifler, bazal membran Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Epitel doku, bulunduğu yerler ve özel isimlendirmeler, epitel dokunun sınıflandırılması Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Bez epiteli, salgı tipleri, dış salgı bezleri, iç salgı bezleri, seröz bezler, müköz bezler, myoepitel, nöroepitel Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Bağ doku, bağ doku hücreleri, mezenşim, müköz bağ dokusu, gevşek bağ dokusu, yağ dokusu, retiküler doku, sıkı bağ dokusu Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Kas doku, çizgili kas, miyofilamentler, kas lifi tipleri, düz kas, kalp kası Temel Histoloji, Özer A, Dora Yayıncılık, 2016 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar