DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoteknoloji VTS   229 3 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Petek PİNER BENLİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.PETEK PİNER BENLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında Biyoteknolojinin genel uygumla alanlarının, günümüzde kullanılan Biyoteknolojik yöntemlerin ve Hayvan Biyoteknolojisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Biyoteknolojinin tanımı, tarihçesi ve başlıca uygulama alanları, Genetik materyalin yapısı ve fonksiyonları (DNA, RNA), Bakteriyal DNA ve viral DNA, Gen ekspresyonu, Eksrakromozamal genetik elementler (Trasnpozonlar, Plazmidler), Rekombinant DNA teknolojisi, Biyoteknolojik aşılar, Nükleikasitlerin in vitro amplifikasyonu, Hastalıkların teşhisinde kullanılan Biyoteknolojik yöntemler, Trasngenik hayvanlar, Hayvanlarda klonlama teknikleri, Hayvanlarda embriyo transferi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoteknolojinin tanımı ve başlıca uygulama alanlarını açıklayabilme
2) Genetik materyalin yapısı (DNA, RNA) ve fonksiyonlarını kavrayabilme
3) Gen Ekspresyonunun aşamalarını açıklayabilme
4) Eksrakromozamal genetik elementleri ve fonksiyonlarını sıralayabilme.
5) Rekombinant DNA teknolojisinin aşamalarını ve kullanılan yöntemleri açıklayabilme.
6) Biyoteknolojik aşıların üretimi ve kullanım alanlarını açıklayabilme
7) Biyoteknolojik yöntemleri kavrayabilme.
8) Trasngenik hayvanlar, hayvanlarda klonlama teknikleri, hayvanlarda embriyo transfer tekniklerini açıklayabilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojinin tanımı tarihçesi ve başlıca uygulama alanları. Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
2 Hücre (Prokaryotik ve Ökaryotik Hücre) ve Hücre Organelleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Ödev
3 Genetik materyalin yapısı ve fonksiyonları (DNA, RNA), bakteriyal DNA ve viral DNA Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
4 DNA nın Fonksiyonları (Replikasyon, Tamir Mekanizmaları, DNA Rekombinasyonu) Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
5 Gen Ekspresyonu (Trasnkripsiyon, Translasyon) Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
6 Eksrakromozamal Genetik Elementler (Trasnpozonlar, Plazmidler) Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
7 Gen klonlamada kullanılan enzimler ve vektörler Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
9 Rekombinant DNA teknolojisi (Gen Klonlama) Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
10 Prokaryotlarda ve Ökaryotlarda Gen Klonlanması Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
11 Biyoteknolojik aşılar Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
12 Nükleikasitlerin in vitro amplifikasyonu Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
13 Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
14 Trasngenik hayvanlar Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
15 Hayvanlarda Klonlama Teknikleri/Hayvanlarda Embriyo Transferi Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar