DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Histoloji II VET   110 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Histoloji II dersi ile başta sinir sistemi olmak üzere lenfoid, endokrin,solunum, sindirim, üriner, dişi ve erkek genital sistemlerinin histolojik yapıları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sistemlerin çalışma prensipleri, histolojik yapıları, bunları etkileyen fonksiyon ve hormonlar, hücresel yapıları, sinir sistemi, dolaşım sistemi lenfoid sistem gibi sistemlerdeki yapılar ve bunların histolojik özellikleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sistemi hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
2) Dolaşım sistemi hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
3) Lenfoid sistem hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
4) Endokrin sistem hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
5) Örtü sistemi hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
6) Solunum sistemi hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
7) Sindirim sistemi hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
8) Uriner sistem hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
9) Dişi ve erkek genital sistem hücrelerini ve histolojik yapısını öğrenir
10) Duyu sistemi hücreleri ve histolojik yapılarını öğrenir
11) Tüm doku, organ ve sistemleri histolojik preparatlarını inceleyebilir ve tanımlayabilir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinir sistemi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Dolaşım sistemi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Lenfoid sistem Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Endokrin sistem Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Örtü ve eklenti sistem Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Solunum sistemi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Sindirim sistemi-I ve II Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Arasınav Arasınav sorularının hazırlanması Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Sindirim sistemi-III Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Uriner sistem Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Dişi genital sistem Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Erkek genital sistem Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Duyu sistemi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Karaciğer ve Bilier sistem Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Hematopoietik sistem Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Final sınavı Final sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar